INDEKS TEMATYCZNY

INGARDEN, Roman


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pojęcie, charakter i niektóre konsekwencje nieregularności ontologii Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 75-83, 1990. Nowak, Andrzej.

Próba rekonstrukcji i "przekraczanie" aksjologii Romana Ingardena. (Wstęp do opracowania). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 99-109, 1990. Pawlica, Jan.

Roman Ingarden - metafizyk wolności. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 85-98, 1990. Półtawski, Andrzej.

Momenty bytowe i modalności. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 111-121, 1990. Woleński, Jan.

Czy Ingarden jest fenomenologiem? Studia Filozoficzne, nr 5, 119-129, 1989. Okopień, Krzysztof.

Spór o spór, czyli kłopoty z relacjonizmem w estetyce. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-95, 1989. Wołosewicz, Andrzej.

Ingardenowska krytyka aprioryzmu Kanta. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1988. Pielak, Michał.

Uwagi formalne do Romana Ingardena analizy ontologicznej możliwości empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 137-156, 1988. Żegleń, Urszula M.

Wolność i trwanie człowieka w służbie wartościom według Romana Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 123-139, 1987/1988. Czachorowski, Marek.

Wątki fenomenologiczne w polskich badaniach nad filmem. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-161, 1987. Kluszczyński Ryszard W.

Sprawozdanie z międzynarodowej sesji nt. "Filozofia Romana Ingardena". Kraków 25 X - 27 X 1985. Studia Filozoficzne, nr 8, 169-175, 1986. Baranowska, Maria Małgorzata.

Wartości estetyczne a wartości moralne w filozofii Romana Ingardena. Etyka, nr 22, 183-194, 1986. Makota, Janina.

Roman Ingarden o współczesnej logice formalnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 107-121, 1985. Grodziński, Eugeniusz.

Od "wartości czegoś" do "wartości samej". Studia Filozoficzne, nr 6, 187-204, 1984. Filek, Jacek.

Wokół sporu Ingardena z Husserlem. Studia Filozoficzne, nr 8, 61-75, 1984. Galarowicz, Jan.

Struktura ontologiczna przedmiotów nieistniejących: Meinong a Ingarden. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-41, 1984. Paśniczek, Jacek.

Prawdziwość a inne wartości poznawcze. Uwagi w związku z Ingardenowską definicją prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 135-144, 1983. Galewicz, Włodzimierz.

U podstaw sporu Ingardena z Husserlem. (I) Spór o metodę. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-86, 1982. Galarowicz, Jan.
U podstaw sporu Ingardena z Husserlem: (II) Spór o świadomość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 83-95, 1982.

Ingardenowska krytyka bergsonizmu jako teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 11, 23-41, 1981. Borzym, Stanisław.

Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Husserlem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 191-225, 1981. Jadacki, Jacek J.

Próba analizy formalnej fragmentu ontologii Ingardena. Analiza czystych jakości. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 51-64, 1981. Żegleń, Urszula.

Ingardenowska koncepcja eliminacji “petitio principii" z teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 12, 31-44, 1980. Dębowski, Józef.

Jak dopełniło się dzieło Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-11, 1980. Gierulanka, Danuta.

Wiedza i istnienie. O poglądach Romana Ingardena - W dziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-98, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

O Ingardenowskiej teorii przedmiotów czysto intencjonalnych (cz. II). Z problematyki konstytucji przedmiotu czysto intencjonalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-177, 1980. Sidorek, Janusz.

Uwagi Romana Ingardena o poznawaniu drugiego człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 13-19, 1980. Węgrzecki, Adam.

O możliwości formalnej analizy ontologii R. Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 192-198, 1980. Żegleń, Urszula.

Pewne główne rysy ontologii Ingardena. Półtawski, Andrzej (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 89-108, 1978. Świderski, Edward.

W kręgu myśli husserlowskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 215-236, 1978. Tischner, Józef.

O Ingardenowskiej teorii przedmiotów czysto intencjonalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-185, 1977. Sidorek, Janusz.

Budowa dzieła sztuki u Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-96, 1976. Franckowiak, Franciszek.

O fenomenologicznej i tzw. psychofizjologicznej koncepcji teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-33, 1976. Hempoliński, Michał.

Różnice w poglądach Romana Ingardena i Waldemara Conrada. Przyczynek do historii metody fenomenologicznej w estetyce. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 41-49, 1976. Krenzlin, Norbert.

Problem podziału poznania u E. Husserla i R. Ingardena. Czerska, Barbara (tłum.), Łoziński, Jerzy (popr.). Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1976. Motrosziłowa, N. W.

Z Ingardenowskich sporów o teorię przedmiotu. Analiza krytyczna uwag Ingardena wobec teorii przedmiotu K. Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 27-33, 1976. Paczkowska, Elżbieta.

Ingardena droga do realizmu a jego koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-39, 1976. Półtawski, Andrzej.

Matematyka a ontologiczna estetyka Ingardena. Półtawski, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 51-56, 1976. Smith, Barry.

Idea systemu względnie izolowanego w antropologii filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1976. Węgrzecki, Adam.

Romana Ingardena teoria wartości dzieła sztuki w świetle estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-68, 1975. Dziemidok, Bohdan.

Ingardenowska koncepcja osoby. Studia Filozoficzne, nr 7, 125-141, 1975. Gołaszewska, Maria.

PWN-owska edycja "Dzieł filozoficznych" R. Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 87-88, 1975. Petsch, Danuta.

Świadomość a działanie w filozofii Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-151, 1975. Półtawski, Andrzej.

Marksistowska krytyka fenomenologii a filozofia Romana Ingardena. [Sprawozdanie z konferencji w Jadwisinie, 19-22.06.1975]. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-14, 1975.

Intencjonalność i przedmiot intencjonalny w filozofii Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 9, 49-62, 1974. Łoziński, Jerzy.

Odpowiedzialność i istnienie świata. Studia Filozoficzne, nr 5, 245-257, 1973. Jadacki, Jacek Juliusz.

Uwagi do Romana Ingardena teorii dzieła literackiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-78, 1973. Lichański, Jakub Z.

Nad "Książeczką o człowieku". [Polemika z: Jadacki, J. Odpowiedzialność i istnienie świata]. Studia Filozoficzne, nr 9, 126-128, 1973. Mackiewicz, Witold.

Nad "Książeczką o człowieku". [Polemika z: Jadecki, J. Odpowiedzialność i istnienie świata]. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-126, 1973. Stróżewski, Władysław.

O metodzie antropologii filozoficznej. Na marginesie "Osoby i czynu" K. Wojtyły oraz "Książeczki o człowieku" Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 105-114, 1973. Styczeń, Tadeusz.

Konstytucja transcendentalna w oczach Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-74, 1973. Tarnowski, Karol.

Fenomenolog i problem odpowiedzialności. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 69-84, 1973. Zwoliński, Zbigniew.

Zarys struktury wewnętrznej filozoficznego dzieła Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 4-10, 1972. Gierulanka, Danuta.

Czysta świadomość a ontologia Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 10-14, 1972. Półtawski, Andrzej.

Uwagi o ingardenowej koncepcji ontologii. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 5-14, 1972. Stępień, Antoni B.

Utwór filmowy a ingardenowa teoria warstw (w związku z książką A. Helman "O dziele filmowym"). Roczniki Filozoficzne, 20(1), 119-121, 1972. Stępień, Antoni B.

Program estetyki Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 14-20, 1972. Stróżewski, Władysław.

Uczczenie pamięci Romana Ingardena (1893-1970). Ruch Filozoficzny, XXX (1), 1-4, 1972. Tatarkiewicz, Władysław.

Roman Ingarden (1893-1970). Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 1-6, 1971. Czeżowski, Tadeusz.

Romana Ingardena filozofia moralności. Etyka, t. 9, 113-144, 1971. Gołaszewska, Maria.

Osobowość filozoficzna Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 195-200, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

Romana Ingardena koncepcja materii i formy. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 99-125, 1966. Kowalski, Jerzy.

Ingardenowska koncepcja filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-134, 1966. Kowalski, Jerzy.

Fenomenologia w Polsce (w powojennym dwudziestoleciu). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-47, 1966. Stępień, Antoni B.

Spór o istotę filozofii. [Rec. Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-201, 1966. Szewczyk, Jan.

O dwu metodach doboru terminów teoretyczno-literackich. Studia Estetyczne, t. 2, 143-160, 1965. Kmita, Jerzy.

Księga jubileuszowa Romana Ingardena. [Rec. Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze]. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-157, 1965. Kuderowicz, Zbigniew.

Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.). Kraków, PWN, 1964.

"Kierunki badań filozoficznych Romana Ingardena" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 473-481. Kraków, PWN, 1964. Gierulanka, Danuta i Półtawski, Andrzej.

Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena. Studia Estetyczne, t. 1, 235-244, 1964. Sławińska, Jadwiga.
List do Redakcji. [Polemika z: Sławińska, Jadwiga. Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena]. Studia Estetyczne, t. 1, 245-247, 1964. Ingarden, Roman.

Ingardenowska koncepcja teorii poznania. Próba oceny. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 77-92, 1964. Stępień, Antoni B.

O filozofii Romana Ingardena. (W siedemdziesięciolecie urodzin). Ruch Filozoficzny, XXII (2-4),153-159, 1964.

Estetyka - normatywna czy opisowa? (Uwagi na marginesie do rosyjskiego wydania wyboru pism estetycznych Ingardena). Studia Filozoficzne, nr 2, 127-139, 1963. Szewczyk, Jan.

Zdanie a sąd w dziele literackim. (Wartość logiczna i charakter asertywny quasi-sądu). Estetyka, III, 131-154, 1962. Pelc, Jerzy.

O istnieniu i strukturze działa literackiego. [Polemika z: Pelc, Jerzy. O istnieniu i strukturze działa literackiego: rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena]. Studia Filozoficzne, nr 5, 142-157, 1958. Gierulanka, Danuta i Półtawski, Andrzej.

O istnieniu i strukturze dzieła literackiego. Rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-164, 1958. Pelc, Jerzy.

Świat w klamrach ontologii. [Rec. Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 318-331, 1952. Kroński, Tadeusz.