INDEKS TEMATYCZNY

filozofia przyrody / natury


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Różne oblicza jednego pytania. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 3-14, 1990. Heller, Michał.

Zasada antropiczna a kierunkowość ewolucji. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 16-29, 1990. Życiński, Józef.

Metafizyczne implikacje matematyzacji przyrody. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 243-260, 1989/1990. Roskal, Zenon.

W sprawie aktualności romantycznej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-24, 1989. Panasiuk, Ryszard.

Hegel a współczesne nauki przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 12, 153-161, 1989. Such, Jan.

Rodzaje filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 12, 121-125, 1988. Hajduk, Zygmunt.

Filozofia przyrody Isaaca Newtona. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 115-129, 1988. Hajduk, Zygmunt.

Elementy dynamicznej koncepcji rzeczywistości materialnej według R. J. Boškovicia. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-116, 1988. Słotwiński, Michał.

Wokół filozofii zjawiska biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 201-210, 1988. Ślaga, Szczepan W.

Filozofia przyrody a filozofia nauki. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 171-185, 1987. Hajduk, Zygmunt.

Czy istnieje autentyczna filozofia przyrody? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-20, 1987. Heller, Michał.

Materialistyczne koncepcje idealizmu Descartes’a. Studia Filozoficzne, nr 7, 103-116, 1987. Kopania, Jerzy.

Profesora Kazimierza Kłósaka metoda uprawiania filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-149, 1987. Lemańska, Anna.

Model chemotonu w wyjaśnianiu genezy życia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-205, 1987. Ślaga, Szczepan W.

Zasada antropiczna a teleologiczne interpretacje przyrody. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 169-185, 1987. Życiński, Józef.

Deterministyczne modelowanie świata. Studia Filozoficzne, nr 9, 19-37, 1986. Mejbaum, Wacław.

Krzem - pierwiastek młodości. (Szkic scenariusza filmu oświatowego). Roczniki Filozoficzne, 34(3), 103-218, 1986. Sedlak, Włodzimierz.

Metodologiczne typy filozofii przyrody a filozofia przyrodoznawstwa. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 165-171, 1985. Hajduk, Zygmunt.

Komety a życie. Przegląd retrospektywny wybranych publikacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-213, 1985. Ślaga, Szczepan W.

Przyczynowość na terenie fizyki, filozofii przyrody, metafizyki i teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 49-71, 1984. Rutowski, Tadeusz.

Ewolucjonizm - kreacjonizm a panspermia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-127, 1984. Ślaga, Szczepan W.

Philosophari necesse est... Filozoficzna sylwetka Kazimierza Kłósaka. Znak, nr 350, 3-20, 1984. Życiński, Józef.

Natura ludzkiej świadomości w świetle bioelektroniki. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 83-91, 1983. Sedlak, Włodzimierz.

Ontologia systemowa a filozofia przyrody. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 119-128, 1982. Ślaga, Szczepan W.

Filozofia nieładu czy nieład filozofii? [Rec. Morin, Edgar. La Méthode. T. 1. La Nature de la Nature. T. 2. La Vie de la Vie]. Znak, nr 329, 303-310, 1982. Życiński, Józef.

Zarys biologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 43-64, 1981. Sedlak, Włodzimierz.

Wypisy z Whiteheada. Znak, nr 308, 216-226, 1980. Heller, Michał.

Od tłumacza. Włodzimierz Wiernadski jako uczony i myśliciel. Studia Filozoficzne, nr 10, 61-66, 1980. Rybkowski, Jan.

Co znaczą słowa Einsteina "Bóg jest pomysłowy, lecz nie złośliwy". Roczniki Filozoficzne, 28(3), 67-69, 1980. Staruszkiewicz, Andrzej.

Celowość w życiu komórki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-64, 1980. (Ścibor-)Rylska, Teresa.

Kilka uwag o filozofii przyrody w XV wiecznej Europie Łacińskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-59, 1979. Swieżawski, Stefan.

Wokół bioelektroniki i jej twórcy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-207, 1980. Ślaga, Szczepan W.

Kierunki pracy naukowej i organizacyjno-dydaktycznej ks. prof. K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-26, 1979. Ślaga, Szczepan W.

Carla Friedricha von Weizsäckera idea jedności przyrody. [Rec. Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedność przyrody]. Studia Filozoficzne, nr 9, 161-168, 1979. Tempczyk, Michał.

U podstaw filozofii natury Jakuba Böhmego. Studia Filozoficzne, nr 12, 99-114, 1979. Tomkowski, Jan.

Występowanie plazmy fizycznej w strukturach żywych. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 125-134, 1979. Zon, Józef.

Filozoficzne problemy astronomii XX wieku. [Rec. Fiłosofskije problemy astronomii XX wieka]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 283-289, 1978. Butryn, Stanisław.

Wyznaczanie kosmicznych interwałów czasu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 25-36, 1977. Rudnicki, Konrad.

Piezoelektryczność związków organicznych i kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 149-170, 1977. Sedlak, Włodzimierz.

Czas w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 11-24, 1977. Szpikowski, Stanisław.

Dwie koncepcje powstawania i działania organizmu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 171-187, 1977. Zięba, Stanisław.

Próba Nicolai Hartmanna wyeliminowania interpretacji finalistycznej biokosmosu przez ukazanie specyficzności bytów organicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-108, 1976. Kijowski, Ryszard.

Geneza i rozwój pojęcia prawa przyrody. I. Prawa deterministyczne. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 5-11, 1976. Mazierski, Stanisław.

Istota życia w monistycznych i pluralistycznych teoriach bytu. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 77-88, 1976. Zięba, Stanisław.

Holistyczne teorie fizyki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 111-124, 1975. Tempczyk, Michał.

Zasady emergencji w filozofii przyrody Georgesa Matisse’a. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 129-145, 1975. Zięba, Stanisław.

Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 108-124, 1973. Biedulski, Czesław.

Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-85, 1973. Kłósak, Kazimierz.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego (zakończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-23, 1972. Białobrzeski, Czesław.

Z problematyki celowościowej interpretacji biokosmosu. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 191-203, 1972. Biedulski, Czesław.

Zasada kosmologiczna w kosmologii Friedmannowskiej. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 59-75, 1972. Heller, Michał.

Zapomniana rozprawa naukowa Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 167-188, 1972. Hinz, Henryk i Wójcik, Zbigniew.

Uwagi o dziełach P. Delisle. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 189-231, 1972. Kołłątaj, Hugo.

Podstawy determinacji probabilistycznej. [Rec. Saczkow, J. W. Wwiedienije w wierojatnostnyj mir]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 248-253, 1972. Starańczak, Józef.

Filozofia przyrody a filozofia nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 170-188, 1972. Synowiecki, Adam.

Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-178, 1972. Twardowska, Bolesława.

Arystotelesowsko-tomistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 5-23, 1971. Adamczyk, Stanisław.

Na tropie entropii. [Rec. Costa de Beauregard, Oliver. Le Second Principe de la science du temps, entropie, information, irréversibilité i Ackerman, Eugene. Zarys biofizyki]. Znak, nr 199, 116-126, 1971. Hubert, Jerzy.

Teoria i metodologia filozofii przyrody w ujęciu Nicolai Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-95, 1971. Kijowski, Ryszard.

Obserwacyjne dane o ewolucji we wszechświecie. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 25-34, 1971. Rudnicki, Konrad.

[Rec. Naturphilosophie-von der Spekulation zur Wissenachaft. Hörz, Herbert & Löther, Rolf & Siegfried Wollgast (Hrsg.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 133-135, 1971. Sztumski, Wiesław.

Filozofia przyrody w "Woprosach Fiłosofii". [Rec. 1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 102-110, 1970. Butryn, Stanisław.

Spór wokół koncepcji rozszerzającego się wszechświata. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 29-49, 1970. Butryn, Stanisław.

Czy istnieje filozofia przyrody? [Rec. Mazierski, Stanisław. Prolegomena do filozofii przyrody]. Znak, nr 192, 804-807, 1970. Heller, Michał.

Możliwość filozoficznej interpretacji współczesnych teorii kosmogonicznych. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 53-67, 1970. Lubański, Mieczysław.

Zagadnienie przedmiotu filozofii przyrody a zasada klasyfikacji nauk filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 92-107, 1970. Lubański, Mieczysław.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa, PWN, 1970. Nowicki, Andrzej.

Arystotelesowa koncepcja ruchu. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 5-25, 1969. Adamczyk, Stanisław.

Filozofia przyrody Cesare Cremoniniego (1550-1631). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 125-143, 1969. Błocian, Tadeusz.

Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX. 1969. Gawecki, Bolesław J.

Ewolucyjny charakter seryjnych modeli wszechświata. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 59-68, 1969. Heller, Michał.

O ewolucji kosmosu i jej początku. Uwagi z pogranicza filozofii przyrody i kosmologii. Znak, nr 185, 1456-1466, 1969. Heller, Michał.

Filozofia przyrody w bułgarskim czasopiśmie filozoficznym. [Rec. Fiłosofska misal, 1968]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 111-115, 1969. Jedynak, Stanisław.

Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 157-165, 1969. Lićwinko, Antoni.

Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969. Mazierski, Stanisław.

Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 27-57, 1969. Mazierski, Stanisław.

Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 141-158, 1969. Twardowska, Bolesława.

Definicja terminu "wszechświat" w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 45-61, 1968. Heller, Michał.

Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 113-123, 1968. Kamiński, Stanisław.

Z dziejów specjalizacji filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 5-14, 1968. Mazierski, Stanisław.

Ewolucja gwiazd. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 37-44, 1968. Piotrowski, Stefan.

Seryjne modele wszechświata. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 73-88, 1967. Heller, Michał.

Filozofia przyrody w ujęciu współczesnych autorów marksistowskich w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 101-122, 1967. Lićwinko, Antoni.

Struktura gatunkowo-jednostkowa a nauki przyrodnicze. (Na marginesie wypowiedzi A. G. van Melsena). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 89-109, 1967. Lubański, Mieczysław.

Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 5-30, 1967. Mazierski, Stanisław.

Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u autorów nurtu neoscholastycznego. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 17-26, 1966. Kłósak, Kazimierz.

Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią? Roczniki Filozoficzne, 14(3), 5-16, 1966. Mazierski, Stanisław.

Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 27-52, 1966. Sedlak, Włodzimierz.

Dialektyka w naukach o przyrodzie nieożywionej. [Rec. Dialektika w naukach o nieożywnoj prirodie]. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-234, 1966. Sławianowski, Jan.

Czasoprzestrzenne kontinuum szczególnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 75-86, 1965. Heller, Michał.

Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 5-30, 1965. Kłósak, Kazimierz.

Engels. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Zastosowanie zasady wzrostu entropii do niektórych modeli kosmologicznych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 93-98, 1964. Heller, Michał i Kolenda, Zygmunt.

Maritainowe próby wyodrębnienia filozofii przyrody od metafizyki i nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 17-29, 1964. Kłósak, Kazimierz.

Podstawowe założenia i wartość teorii abiogenezy. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 79-86, 1964. Ślaga, Szczepan W.

Czy mamy dowód filozoficzny za początkiem czasowym wszechświata? Roczniki Filozoficzne, 11(3), 31-44, 1963. Kłósak, Kazimierz.

Wulkanizm i trzęsienia ziemi w geoenergetycznym zespole zjawisk. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 45-64, 1963. Sedlak, Włodzimierz.

Odrębność żywej materii na przykładzie wirusów. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 87-108, 1963. Ślaga, Szczepan W.

Czy kosmos materialny jest w swych rozmiarach skończony lub nieskończony? Roczniki Filozoficzne, 10(3), 67-101, 1962. Kłósak, Kazimierz.

O pojęciu nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 10(3), 104-110, 1962. Lubański, Mieczysław.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.

Zagadnienie metody filozofii przyrody we współczesnej neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 5-41, 1961. Kłósak, Kazimierz.

Pojęcie determinizmu fizykalnego. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 43-63, 1961. Mazierski, Stanisław.

Teoria śmierci cieplnej wszechświata. Warszawa, PWN, 1961. Szumilewicz, Irena.

Spotkanie z Teilhardem de Chardin czyli rozmowa metafizyka z przyrodnikiem o ewolucji. Znak, nr 70, 445-471, 1960. Góra, Stanisław J.

Spór o Orygenesa naszych czasów. Znak, 68-69, 253-268, 1960. Kłósak, Kazimierz.

O właściwą interpretację i krytykę dzieła Teilharda de Chardin. Znak, nr 72, 823-841, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Aspekty filozoficzne teorii ewolucji. Znak, nr 72, 776-801, 1960. Krąpiec, Albert M.

Podstawowe realności w filozofii i fizyce. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 5-22, 1960. Mazierski, Stanisław.

Czy się zbliżamy do sztucznej syntezy życia? Roczniki Filozoficzne, 8(3), 125-138, 1960. Mońko, Leon.

"Robert Grosseteste. Filozof przyrody i uczony" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 251-291. Warszawa, PWN, 1960. Swieżawski, Stefan.

Czy wszechświat jest skończony? Roczniki Filozoficzne, 7(3), 123-137, 1959. Kamiński, Jan.

Zagadnienie współistnienia filozofii przyrody z nowożytną fizyką teoretyczną. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 5-38, 1959. Kłósak, Kazimierz.

Fizykalne a filozoficzne wyjaśnianie rzeczywistości. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 39-67, 1959. Mazierski, Stanisław.

Jedność świata żywego w poglądach biochemika. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 113-122, 1959. Mozołowski, Włodzimierz.

Ewolucja biochemiczna i teoria silicydów. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 69-112, 1959. Sedlak, Włodzimierz.

Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 75-97, 1958. Rutowski, Tadeusz.

O hylosystemizmie. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 27-73, 1958. Wojciechowski, Tadeusz.

Jak pojąć w neoscholastyce przedmiot i metodę filozofii przyrody? Roczniki Filozoficzne, IV, 1-31, 1954. Kłósak, Kazimierz.

Problem substancjalizmu u podstaw rzeczywistości fizycznej. Roczniki Filozoficzne, IV, 87-, 1954. Mazierski, Stanisław.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 2. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.

Teoria poznania materializmu dialektycznego. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 121-186, 1946. Łubnicki, Narcyz.