INDEKS TEMATYCZNY

KANT, Immanuel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kantowska metafizyka percepcji. Analiza i Egzystencja, nr 9, 61-83, 2009. Sikora, Paweł.

"Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki" w: Racjonalność teoretyczna i praktyczna. Jakuszko, Honorata (red.). Annales UMCS, vol. XXX, Sect. I, 83-101, 2007. Sikora, Paweł.

Problemy z pojęciem Istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta. Principia, t. XLIII-XLIV, 231-246, 2005/2006. Sikora, Paweł.

Freedom and Tradition. Dialogue and Humanism, 2:2, 79-84, 1992. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Ontologiczna interpretacji transcendentalnej jedności apercepcji. Studia Filozoficzne, nr 9, 37-42, 1989. Palikot, Janusz.

Heideggerowska interpretacja kantowskiej koncepcji transcendentalnej wyobraźni. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-118, 1989. Perkowska, Halina.

O kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-35, 1989. Poręba, Marcin.

Frege i Kant. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 107-139, 1988. Lubomirski, Andrzej.

Ingardenowska krytyka aprioryzmu Kanta. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1988. Pielak, Michał.

Metafizyka i czas u Kanta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 191-223, 1988. Rolewski, Jarosław.

Czy dobra wola jest wartością bezwzględną? Studia Filozoficzne, nr 6, 91-97, 1987. Borowski, Henryk.

Kantowska "rzecz sama w sobie" a Leninowskie pojęcie materii. Studia Filozoficzne, nr 8, 51-64, 1987. Grodziński, Eugeniusz.

Rozumność i wolność ludzkiego działania u Immanuela Kanta. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-127, 1987. Piłat, Robert.

Transcendentalizm Kanta w perspektywie filozofii fenomenologiczno-hermeneutycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-119, 1987. Podoba, Rajmund Jacek.

Czy czas jest formą wewnętrznego doznania? Studia Filozoficzne, nr 11, 143-146, 1987. Srzednicki, Jan.

Problem podmiotu-noumenu w filozofii I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 3, 75-87, 1987. Żelazny, Mirosław.

O pożytku krytyki metafizycznej. Stanowisko Kanta wobec "Zarzutów przeciw religii i moralności". Nieznański, Edward (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 159-167, 1986. Fischer, Norbert.

Idea Boga w pismach I. Kanta. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 41-69, 1986. Kowalczyk, Stanisław.

Polskie spory o Kanta. Stanowisko Jana Majorkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 8, 121-128, 1986. Lewandowski, Władysław.

Od estecyzmu Kanta do subiektywizmu filozofii absolutnej. Colloquia Communia, 1(24), 125-139, 1986. Paradowska, Wiera.

O Platonia, Kanie i 11 tezie. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 53-66, 1986. Symotiuk, Stefan.

Problem nadziei u Kanta. (W 260 rocznicę urodzin i w 180 rocznicę śmierci filozofa). Studia Filozoficzne, nr 1, 81-93, 1985. Borowski, Henryk.

Problem Boga u Kanta w ujęciu J. Callinsa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 177-185, 1985. Ciołkiewicz, Tadeusz.

Przemiany i braki kantowskiej teorii wolności. [Rec. Ortwein, Birger. Kants problematische Freiheitslehre]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-173, 1984. Andrzejewski, Bolesław.

Ideał i rzeczywistość w filozofii społecznej Immanuela Kanta. Znak, nr 357-358, 1099-1118, 1984. Buchner, Wojciech.

Inaczej o rewolucji kopernikańskiej w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 115-126, 1984. Garewicz, Jan.

Czas jako problem antropologiczno-filozoficzny w filozofii krytycznej I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-103, 1984. Żelazny, Mirosław.

Metafizyka czasu i wieczności w pismach teologiczno-etycznych Immanuela Kanta. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 37-53, 1984. Żelazny, Mirosław.

Czy można pogodzić Schelera z Kantem? Uwagi w sprawie sporu o tzw. materialną i formalną etykę. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-156, 1983. Zalewski, Andrzej.

Jana Śniadeckiego koncepcja "metafizyki nauk" i krytyka filozofii Kanta. (W 150-rocznicę śmierci uczonego). Studia Filozoficzne, nr 6, 123-138, 1981. Kinach-Brzozowska, Krystyna.

W dwusetną rocznicę pierwszego wydania "Krytyki czystego rozumu" I. Kanta. [Sesja Poznań 26-27.02.1981]. Studia Filozoficzne, nr 10, 172-177, 1981. Liberkowski, Ryszard.

Zasługi Kanta i Bolzana w odnowie logiki niemieckiej. (Dwie rocznice - 1781). Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 49-55, 1981. Moese, Henryk.

"Wolność transcendentalna" a wolność boska. Znak, nr 325, 880-892, 1981. Tarnowski, Karol.

Leona Petrażyckiego krytyka filozofii transcendentalnej I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 5, 97-111, 1981. Zachariasz, Andrzej L.

Transcendentalizm i współczesne filozofie nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-62, 1980. Baran, Bogdan.

[Rec. Hossenfelder, Malte. Kants Konstitutionstheorie und die Transzendentale Deduktion]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 226-227, 1980. Gumański, Leon.

[Rec. Kalinnikow, L. A. Probliemy fiłosofii istorii w sistiemie Kanta]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 41-42, 1980. Szyszkowska, Maria.

Uwagi o metafizycznej dedukcji kategorii w systemie Kanta. Studia Filozoficzne, nr 12, 63-81, 1980. Wesoły, Marian.

Kant a Rewolucja Francuska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 39-62, 1979. Gromiec, Włodzimierz.

Kant. [Rec. Gułyga, Arsenij. Kant]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-175, 1979. Migasiński, Jacek.

Problem prawomocności poznania teoretycznego w filozofii transcendentalnej. Studia Filozoficzne, nr 4, 99-112, 1979. Zachariasz, Andrzej L.

Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 167-213, 1978. Dąmbska, Izydora.

Problem metody transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 51-67, 1978. Herbut, Józef.

Horyzonty heglowskiego racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 12, 69-84, 1978. Jastrzębska-Żurkowska, Grażyna.

Czy transcendentalizm jest metafizyką? [Polemika z: Siemek, Marek. Idea transcendentalizmu i Fichtego i Kanta]. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-57, 1978. Sarnowski, Stefan.

"Revue de Métaphysique et de Moral" o Kancie. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-174, 1977. Migasiński, Jacek.

Kant: system i nieskończoność. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 5-41, 1976. Bieńkowska, Ewa.

Kant - podmiot, osoba, "państwo celów". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 221-249, 1976. Gromiec, Włodzimierz.

Kant i współczesność. [Rec. Fiłosofija Kanta i sowriemiennost. Ojzerman, T. I. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-154, 1976. Miś, Andrzej.

Krytyka systemu Kanta i program nowokrytyczny Mariana Massoniusa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 171-187, 1975. Hochfeld, Anna.

[Rec. Son, B. H. Science and Person. A Study on the Idea of "Philosophy as Rigorous Science" in Kant and Husserl]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 300-304, 1975. Madeja, Zygmunt.

Kant i klasyczna filozofia niemiecka. [Rec. Szynkaruk, W. I. Tieoria poznanija, łogika i dialektika I. Kanta. (I. Kant kak rodonaczalnik kłasiczeskoj fiłosofii)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 141-145, 1975. Miś, Andrzej.

Kant i problem głębi filozoficznej. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 23-33, 1974. d’Hondt, Jacques.

Kant jako inspirator europejskiej filozofii prawa. Znak, nr 240, 805-810, 1974. Mycielski, Andrzej.

Maine de Biran wobec Kanta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 75-100, 1974. Skarga, Barbara.

Kanta Krytyka praktycznego rozumu a współczesna filozofia praktyczna. Węgrzecki, Adam (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 15-29, 1973. Hommes, Ulrich.

Charakterologia według I. Kanta. Charakterystyka antropologiczna. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 153-164, 1973. Pastuszka, Józef.

Immanuel Kant a metafizyka dawnych Indii. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-14, 1973. Słuszkiewicz, Eugeniusz.

Konsekwencje kantowskiego rozdzielenia sfer rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego w filozofii prawa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-152, 1972. Szyszkowska, Maria.

Z historii pojęcia wolności. Duns Szkot, Kant, Sartre. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 59-101, 1971. Gałkowski, Jerzy W.

O niektórych próbach rozwiązania metodologicznego problemu etyki. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 5-41, 1971. Styczeń, Tadeusz.

Dostępność Absolutu. Problem metafizyki u Kanta i Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 183-227, 1970. Baczko, Bronisław.

Kantowska idea etyki autonomicznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-126, 1970. Trębicki, Jerzy.

Przedmiot i doświadczenie. [Rec. Kant-Studien, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 270-277, 1970. Zwoliński, Zbigniew.

Rozum apodyktyczny. [Rec. Williams, T. C. The Concept of the Categorical Imperative. A Study of the Place of the Categorical Imperative in Kant's Ethical Theory]. Etyka, t. 7, 200-206, 1970. Zwoliński, Zbigniew.

[Rec. Kritik Und Metaphysik. Studien: Heinz Heimsoeth Zum 80. Geburtstag]. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 207-209, 1968. G., L.

Od Kanta do nowej sztuki. Znak, nr 162, 1497-1511, 1967. Szpotański, Zenon.

"Kanta moralna filozofia wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 251-261. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Beylin, Paweł.

Radzieckie wydanie dzieł Immanuela Kanta. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-217,1966. Gromiec, Włodzimierz.

Kant. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Kroński, Tadeusz.

"Intelligibile" według Kanta i Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-247, 1965. Chalcarz, Józef.

[Rec. Paton, H. J. Der kategorische Imperativ; eine Untersuchung über Kants Moralphilosophie]. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 185-186, 1964. Lazari-Pawłowska, Ija.

Dostojewski i Kant. [Rec. Gołosowkier, I. I. Dostojewskij i Kant]. Studia Estetyczne, t. 1, 345-347, 1964. Rosińska, Zofia.

Herder i Kant. Wielka XVIII-wieczna polemika filozoficzna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 117-138, 1963. Adler, Emil.

Reid a Kant. (Spór o strukturę poznania naukowego w filozofii nowożytnej). Opole, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1963. Dür, Seweryn.

"Leninowska krytyka filozofii Kanta na tle walk z idealizmem subiektywnym w dziedzinie gnoseologii" w: Materiały sesji naukowej ku czci 90 rocznicy urodzin Lenina, 101-118. Poznań, PWN, 1961. Kaczmarek, Stefan.

Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schelera. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 113-140, 1955/1957. Wojtyła, Karol.