INDEKS TEMATYCZNY

filozof / filozofia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O autonomiczne pojęcie systemu metafizyki (cz. I). Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 291-309, 1989/1990. Maryniarczyk, Andrzej.

"Non discere debemus ista, sed didicisse". Glosa do lostu LXXXVIII Seneki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 183-196, 1989. Domański, Juliusz.

Jeszcze O jasnym i niejasnym stylu filozofowania Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 281-284, 1989. Jadczak, Ryszard.

Pasterze i funkcjonariusze. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 245-256, 1989. Magala, Sławomir.

Kto tęskni do wielkiej filozofii. (Na marginesie konferencji pt. "Problemy teorii wiedzy w perspektywie socjologii i filozofii społecznej" - Kazimierz nad Wisłą - 23-26 X 1986 r.). Studia Filozoficzne, nr 1, 171-174, 1988. Bołtuć, Piotr.

Filozofia i nie-filozofia. Projekt życia z filozofią. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-149, 1988. Lorenc, Włodzimierz.

Wykład pożegnalny. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-129, 1988. Łukasiewicz, Jan.
O nauce i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-135, 1988.
O metodę w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-137, 1988.
Kartezjusz. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-140, 1988.

Czy Władysław Witwicki utożsamiał się z Sokratesem? Studia Filozoficzne, nr 8, 115-130, 1988. Rzepa, Teresa.

Twardowskiego i Znanieckiego ideały filozofa i uczonego. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-40, 1988. Sadziński, Eugeniusz.

Filozofia jako konstrukcja i uzasadnianie światopoglądów. (Metafilozofia Johna Kekesa). Studia Filozoficzne, nr 5, 59-72, 1988. Szubka, Tadeusz.

Jan Łukasiewicz o indukcji, logice wielowartościowej i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-122, 1988. Woleński, Jan.

Tezy o ethosofii. Studia Filozoficzne, nr 7, 153-178, 1987. Jasiński, Bogusław.

O przedmiocie i zadaniach filozofii w ujęciu Mścisława Wartenberga. Studia Filozoficzne, nr 7, 133-147, 1987. Kazimierczak, Marek.

Czy pożegnanie z filozofią? Studia Filozoficzne, nr 5, 127-137, 1987. Kobylińska, Ewa.

Czym jest filozofia? Studia Filozoficzne, nr 1, 175-177, 1987. Leszczyński, Andrzej C.

Dzieje pewnego światopoglądu. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-172, 1987. Łubnicki, Narcyz.

O pojęciach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 41-48, 1987. Madejski, Piotr.

O zadaniach filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 95-108, 1987. Morawiec, Edmund.

Apologia filozofii. [Rec. Pieper, Josef. W obronie filozofii. Waszczenko, Piotr (tłum.)]. Znak, 387-388, 163-168, 1987. Przebinda, Grzegorz.

Logika filozofii Emila Laska. Studia Filozoficzne, nr 11, 91-101, 1987. Przyłębski, Andrzej.

Instrumentalizacja filozofii. Filozofia a kryzys współczesnej kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 208-216, 1986. Bronk, Andrzej.

Filozofia i człowiek masowy. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 253-268, 1986. Morawski, Stefan.

Pomiędzy filozofią a socjologią (na marginesie artykułu B. Chwedeńczuka "O udręczeniu, jakie daje filozofia"). Studia Filozoficzne, nr 3, 181-197, 1986. Sójka, Jacek.

Wielość interpretacji a jedność prawdy w filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-41, 1986. Życiński, Józef.

Filozofia a światopogląd. Znak, nr 366, 3-17, 1985. Bocheński, Innocenty.

O udręczeniu, jakie daje filozofia. Cóż to za osobliwe zajęcie - filozofia? Studia Filozoficzne, nr 4, 177-179, 1985. Chwedeńczuk, Bohdan.

Czym jest filozofia i czego od niej dzisiaj oczekujemy? Studia Filozoficzne, nr 4, 173-175, 1985. Hempoliński, Michał.

Przedmiot filozoficznych dociekań. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 5-54, 1985. Krąpiec, Mieczysław A.

Filozofia: popiół, diament czy totalna hipnoza? [Polemika z: Chwedeńczuk, Bohdan. O udręczeniu, jakie daje filozofia. Cóż to za osobliwe zajęcie - filozofia?]. Studia Filozoficzne, nr 4, 181-184, 1985. Woleński, Jan.

Inaczej o rewolucji kopernikańskiej w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 115-126, 1984. Garewicz, Jan.

Filozofia i ideały. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 41-44, 1984. Motrosziłowa, Nelli.

O platońskiej koncepcji filozofii. Studia Filozoficzne, nr 10, 11-19, 1984. Przełęcki, Marian.

Gry językowe i sposoby życia: wprowadzenie do Dociekań filozoficznych. Colloquia Communia, nr 2, 5-10, 1984. Sady, Wojciech.

Filozofować aby żyć czyli o Sokratesowej sztuce umierania. Znak, nr 341, 687-693, 1983. Heller, Michał.

Nauka i filozofia a mądrość. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 19-26, 1983. Kamiński, Stanisław.

Rodzaje argumentacji filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 197-209, 1983. Misiuna, Bohdan.

O podstawowym zagadnieniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-195, 1983. Miś, Andrzej.

Potrzeba filozofii. Znak, nr 342-343, 899-920, 1983. Skarga, Barbara.

Charakterystyka pewnych związków między problemami filozoficznymi. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 211-225, 1983. Wiśniewski, Andrzej.

Filozofia i powołanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 39-50, 1983. Wodziński, Cezary.

Wszystko podlega prawom logiki poza którą jest już tylko nonsens. [Rozmawiał Gabler, Dariusz]. Znak, nr 328, 82-89, 1982. Bocheński, Innocenty.

Hic rhodus… W kręgu "świadomości uczciwej". Studia Filozoficzne, nr 12, 107-116, 1981. Ochocki, Aleksander.

Historia filozofii - hermeneutyka - filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 123-130, 1981. Sarnowski, Stefan.

[Rec. Brutjan, G. A. Oczerki po analizu fiłosofskogo znanija]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 222-226, 1980. Bytniewski, Paweł i Mizińska, Jadwiga.

Spór o treść i przedmiot filozofii. [Rec. Domański, Juliusz. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii]. Znak, nr 318, 1681-1694, 1980. Rosnerowa, Hanna.

Filozofia jako wyrażone rozumienie realności. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 113-120, 1979. Gogacz, Mieczysław.

Marksistowska koncepcja filozofii. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-144, 1978. Cackowski, Zdzisław.

Odkrywanie czwartego świata czyli geografia ludzkiego poznania. Znak, nr 288, 778-785, 1978. Heller, Michał.

Czego oczekuję od filozofii? Znak, nr 283, 50-51, 1978. Kisielewski, Stefan.

Filozofia jako metanauka. Studia Filozoficzne, nr 4, 122-138, 1978. Krakowski, Jerzy.

Filozofia a zdrowy rozsądek. [Rec. Lazerowitz, M. i Ambrose, A. Philosophical Theories]. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-160, 1978. Porębski, Czesław.

Czego oczekuję od filozofii? Znak, nr 283, 46-49, 1978. Radziwiłł, Anna.

Czego oczekuję od filozofii? Znak, nr 283, 17-30, 1978. Szawiel, Tadeusz.

Narodziny filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-159, 1977. Cackowski, Zdzisław.

O potrzebie filozofowania. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 5-7, 1977. Dąmbska, Izydora.

Czym jest filozofia. hm (tłum.). Znak, nr 279, 1022-1039, 1977. Dondeyne, Albert.

Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii a realizm. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 47-59, 1977. Półtawski, Andrzej.

O niektórych związkach cybernetyki i ogólnej teorii systemów z naukami społecznymi i filozofią. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-70, 1977. Zdanowicz, Piotr.

Czym jest filozofia, którą uprawiam. [ODPOWIADAJĄ: Tatarkiewicz, Władysław; Dąmbska, Izydora; Swieżawski, Stefan; Rosnarowa, Hanna; Stępień, Antoni B.; Nowak, Leszek; Grzegorczyk, Andrzej; Tischner, Józef]. Znak, nr 281-282, 1334-1358, 1977.

O uwarunkowaniach poglądów filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-99, 1976. Cywiński, Bohdan.

[Rec. Margolis, Joseph. Knowledge and Existence. An Introduction to Philosophical Problems]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 297-299, 1975. Gumański, Leon.

Subiektywizm czy subiektywność? [Głos w dyskusji między M. Gogaczem a J. Tischnerem]. Znak, nr 252, 795-798, 1975. Jarnuszkiewicz, Antoni.

Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975. Ładosz, Jarosław.

Język a filozofia: dialog czy monolog? Znak, nr 237, 351-360, 1974. Gawroński, Alfred.
Język a filozofia (2). Zwycięstwa i klęski strukturalizmu. Znak, nr 244, 1349-1365, 1974.

Czym zajmuje się filozofia. [Polemika z: Tischner, Józef. Świadectwo filozofii]. Znak, nr 243, 1150-1158, 1974. Gogacz, Mieczysław.

Moralne posłannictwo filozofa. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 240, 742-757, 1974. Heller, Ágnes.

Tradycyjne podziały nauk filozoficznych a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 87-106, 1974. Ładosz, Jarosław.

Przyszłość filozofii. Studia Filozoficzne, nr 4, 125-136, 1974. Ochocki, Kazimierz.

Człowiek, który mówi. Znak, nr 228, 681-687, 1973. Cichowicz, Stanisław.

Próba poszukiwania koncepcji filozofii redaktorów "Słownika Filozofów". Roczniki Filozoficzne, 20(1), 123-127, 1972. Gogacz, Mieczysław.

Przedmiot filozofii Jana Łukasiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 51-85, 1972. Łukomski, Marek.

Problemy i metody psychologii filozofowania. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 139-141, 1972. Pieter, Józef.

[Rec. Ortega y Gasset, José. Was ist Philosophie? / Que es Filosofia?]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 281-282, 1972. Sztumski, Janusz.

Czy zmierzch filozofii? [Polemika z: Tanalski, Dionizy. Engelsowskie pojmowanie...]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 90-105, 1971. Rudziński, Roman.

Poznawanie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 26-50, 1970. Pieter, Józef.

J. Piageta obrachunki z filozofią. [Rec. Piaget, Jean. Mądrość i złudzenia filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 5, 212-215, 1969. Podraza, Grażyna.

George Santayana o filozofii. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 197-205, 1968. Szmyd, Jan.

Filozofia jako ostateczna płaszczyzna dyskusji światopoglądowych. Znak, nr 157-158, 897-904, 1967. Stępień, Antoni B.

Jak pojmują filozofię współcześni filozofowie polscy? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 327-338, 1966. Kamiński, Stanisław.

Ingardenowska koncepcja filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-134, 1966. Kowalski, Jerzy.

Wartość filozofii w rozumieniu Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 3, 63-84, 1965. Kuderowicz, Zbigniew.

Koncepcja filozofii u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 135-161, 1965. Morawiec, Edmund.

Wybrane pisma filozoficzne. Kotarbiński, Tadeusz (wstęp). Warszawa, PWN, 1965. Twardowski, Kazimierz.

Typy filozofii. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 5-16, 1964. Kamiński, Stanisław.

Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków, Znak, 1963; wyd. popr. i uzup. Toruń, Wyd. UMK, 2002. Elzenberg, Henryk.

[Rec. Revel, Jean-François. Pourquoi des philosophes? i La Cabale des dévots]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 37-39, 1963. Sikora, Jan.

Rozprawa konkursowa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 270-311, 1962. Gołuchowski, Józef.

Misja filozofii i jej przemiany (Hegel, Feuerbach, Stirner). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 5-51, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Czy filozofia obumiera? [Polemika z: Infeld, Leopold. Zmierzch filozofii, czyli rozkosze poznania bez metafizycznych dreszczy]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-196, 1962. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

[Rec. Holzamer, Karl. Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 397-399, 1962. Moese, Henryk.

[Rec. Linke, Paul Ferdinand. Niedergangserscheinungen in der Philosophie der Gegenwart]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 267-269, 1962. Pieczyński, Mieczysław.

Filozofia pod znakiem zapytania. [Rec. Fougerollas, Pierre. La philosophie en question]. Studia Filozoficzne, nr 3, 287-289, 1962. Skarga, Barbara.

O dramatyczności filozofii. Znak, nr 92-93, 345-353, 1962. Szpotański, Zenon.
O dramatyczności filozofii. Część II i III. Znak, nr 124, 1228-1246, 1964.

Logika współczesna a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 49-84, 1961. Kamiński, Stanisław.

Poznanie filozoficzne a poznanie w innych naukach. Znak, nr 59, 551-563, 1959. Stępień, Antoni.

O istocie i jedności filozofii. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 5-17, 1958. Kalinowski, Jerzy.

Filozof. Studia Filozoficzne, nr 1, 4-16, 1957. Kotarbiński, Tadeusz.

O stylu filozofowania. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-28, 1956. Baczko, Bronisław.

Zdrowy rozsądek a filozofia. Znak, nr 33, 185-201, 1952. Krąpiec, Albert M.