INDEKS TEMATYCZNY

filozofia społeczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Korab-Karpowicz, W. Julian.

"Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja" w: Studia nad ideą podmiotowości człowieka. Czarnecki, Zdzisław, Jerzy (red.), 101 - 119. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

 

Filozofia społeczna Feliksa Grossa. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-109, 1990. Kaczocha, Włodzimierz.

Latynoamerykańska myśl filozoficzna i społeczna z perspektywy wschodnioeuropejskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 71-89, 1989. Górski, Eugeniusz.

Arystokratyzm i predestynacja: Max Scheler. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 139-161, 1989. Kasia, Andrzej.

Rozum a opinia publiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-70, 1987. Czerniak, Stanisław.

Bloch: filozofia z ducha nadziei (część I). Studia Filozoficzne, nr 4, 3-14, 1987. Jasiński, Bogusław.
Bloch: filozofia z ducha nadziei. Część II. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-74, 1987.

Społeczeństwo obywatelskie w brytyjskiej literaturze filozoficznej (1640-1830). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-50, 1987. Ogrodziński, Tadeusz.

Filozofia społeczna Piotra Czaadajewa. Studia Filozoficzne, nr 7, 17-33, 1986. Dobieszewski, Janusz.

Przeciwieństwo między Rosją a Europą jako teoria. Studia Filozoficzne, nr 8, 21-39, 1986. Dobieszewski, Janusz.

Filozofia demokracji Ignacego Fika. Studia Filozoficzne, nr 8, 111-119, 1986. Kaczocha, Włodzimierz.

Jürgen Habermas wobes sporów filozoficznych wokół epoki nowoczesności. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 29-63, 1986. Kaniowski, Andrzej M.

O epistemologicznych podstawach filozofii społecznej F. A. Hayeka. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-124, 1986. Klyszcz, Lucjan.

Człowiek w ontologii społecznej G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 11, 49-57, 1986. Płużański, Tadeusz.

Nowe czasopismo międzynarodowe. [Rec. Mensch - Natur - Gesselschaft. 1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 211-218, 1985. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Sismondi - czas historii i nieuchronność utopii. Studia Filozoficzne, nr 7, 77-88, 1985. Grygorowicz, Marek.

Ideał i rzeczywistość w filozofii społecznej Immanuela Kanta. Znak, nr 357-358, 1099-1118, 1984. Buchner, Wojciech.

Pokusa totalnego liberalizmu. Znak, nr 357-358, 1077-1097, 1984. Legutko, Ryszard.

Utopia cywilizacyjna w polskim Oświeceniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 257-289, 1984. Snopek, Jerzy.

Człowiek a historia w filozofii Jana Jakuba Rousseau. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 59-85, 1983. Blaszke, Marek.

Whiteheada teoria cywilizacji i filozofia społeczna. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-128, 1983.  Jakubowska, Janina.

Racjonalizm i racjonalność w życiu społecznym. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 332-339, 1983. Mizińska, Jadwiga.

Źródła filozofii społecznej i utopii R. Owena. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 65-74, 1982. Jelenkowski, Marian M.

Racjonalne społeczeństwo a doświadczenia Polski. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 37-46, 1981. Kaniowski, Andrzej M.

Równość jako równowaga. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-156, 1981. Sadurski, Wojciech.

Carlo Pisacane - narodowo-społeczne programy włoskiego socjalizmu risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 77-100, 1981. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Czy "własność ogólnospołeczna" jest "własnością"? Studia Filozoficzne, nr 7, 19-32, 1980. Brozi, Krzysztof J. i Winiarski, Lech.

"Philosophy and Social Action" - 1979. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-153, 1980. Czapnik, Aleksander.

Własność a struktura i więź społeczna w myśli Sismondiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 115-127, 1980. Grygorowicz, Marek.

Przemoc wszechobecna. (Kwartalnik UNESCO o przemocy). [Polemika z: Domenach, Jean-Marie, The Ubiquity of Violence. International Social Science Journal, nr 4, 1978]. Studia Filozoficzne, nr 9, 99-109, 1980. Stawiński, Janusz.

Krytyka nierówności społecznej na łamach poznańskiego "Roku". Studia Filozoficzne, nr 7, 65-74, 1979. Lewandowski, Władysław.

Czernyszewski - myśliciel i reformator życia społecznego (w 150 rocznicę urodzin). Studia Filozoficzne, nr 1, 3-33, 1979. Łubnicki, Narcyz.

Rozumienie i porozumienie. Społeczna filozofia A. Schütza. Krasnodębski, Zdzisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 55-67, 1979. Waldenfels, Bernhard.

Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 69-87, 1978. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

"Philosophy and Social Action" - 1976. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 10, 157-159, 1977.

"Philosophy and Social Action". [Rec. 1975]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 195-205, 1976. Czapnik, Aleksander.

Filozofia federalizmu integralnego. Studia Filozoficzne, nr 6, 67-94, 1976. Mendelski, Tadeusz.

[Rec. An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice. Murphy, J. G. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 152-155, 1975. Mazurek, Franciszek.

Koncepcje nowego społeczeństwa przemysłowego: apologetyka czy krytyka? Studia Filozoficzne, nr 2, 81-97, 1975.Morawski, Witold.

Stanisław Brzozowski w kręgu myśli Sorela i Proudhona. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-124, 1974. Rowiński, Cezary.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (I). Przyczyny żywotności klasycznej filozofii chińskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-45, 1973. Gawlikowski, Krzysztof.
Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (II). Tradycyjne koncepcje praktyczno-społeczne (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-38, 1973.

Prawo naturalne podstawą stosunków społecznych. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 49-60, 1973. Mazurek, Franciszek.

Technika w ujęciu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-70, 1973. Sztumski, Wiesław.

Zmiany techniczne a zmiany społeczne. (Problemy sterowania rozwojem w dobie rewolucji naukowo-technicznej). Studia Filozoficzne, nr 7, 97-104, 1973. Zacher, Lech.

Świadomość i historia (I). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 61-72, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.
Świadomość i historia (II). Lukácskowska krytyka pozytywistycznej koncepcji faktu społecznego. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 67-85, 1972.

Bertrand Russell - w setną rocznicę urodzin. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-143, 1972. Koj, Leon.

Wiek dialektyki (I). Człowiek i światopogląd, nr 9, 5-19, 1972. Kuczyński, Janusz.
Wiek dialektyki (II). Dialektyczne społeczeństwo. Człowiek i światopogląd, nr 10, 86-101, 1972.

Potrzeby gospodarcze jako kryterium ekonomiczno-etyczne rozwoju gospodarczego. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 69-85, 1972. Strzeszewski, Czesław.

Ludwika Galla nauka o uszczęśliwianiu ludu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 313-350, 1971. Garewicz, Jan.

Towarzystwo Demokratyczne Polskie: natura i historia. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-82, 1971. Sikora, Adam.

Eros i rewolucja. Szkice o filozofii Herberta Marcuse (II). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 43-63, 1971. Szewczyk, Jan.

Doktryna społeczna Herberta Marcuse. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 57-68, 1971. Tokarczyk, Roman.

Ideał społeczny Hegla a zagadnienie periodyzacji historii powszechnej. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 15-35, 1970. Bal, Karol.

Wilhelm Weitling: wizjonerstwo i realizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 229-262, 1970. Garewicz, Jan.

Platon, ale jaki? (Kilka uwag na marginesie książki Z. J. Czarneckiego "Religia i społeczeństwo w poglądach Platona"). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 201-214, 1970. Wróblewski, Witold.

Koncepcja dobra wspólnego w tomistycznej filozofii społecznej. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 48-67, 1969. Majka, Józef.

Siedemnastowieczna wizja przyszłości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 205-235, 1969. Voisé, Waldemar.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

"Staszic - synteza dziejów ludzkości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 157-178. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Szacka, Barbara.

Idea wolności w myśli Benjamina Constant. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 5-48, 1967. Trybusiewicz, Janusz.

Współczesne pojęcie sprawiedliwości społecznej a tradycyjny podział sprawiedliwości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-101, 1966. Ślipko, Tadeusz.

Filozofia społeczna. Wybór pism. Światło, Ruta (przedmowa), V-XXXVIII. Warszawa, PWN, 1965. Abramowski, Edward.

Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Baczko, Bronisław.

Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Arthura Schopenhauera. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. Garewicz, Jan.

Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965. Gillner, Helmut.

Filozoficzne aspekty pluralizmu społecznego. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 83-97, 1965. Piwowarski, Władysław.

Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, PWN, 1964. Baczko, Bronisław.

Porządek nadchodzącego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Kuczyński, Janusz.

Hegel: Moralistyka a utopia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 227-265, 1964. Kuderowicz, Zbigniew.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

Podstawowe społeczne zasady prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 111-121, 1963. Piwowarski, Władysław.

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

Obowiązki i cele pracy ludzkiej w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 33-42, 1963. Strzeszewski, Czesław.

Praca organiczna a filozofia narodowa i konserwatywna katolicka przed 1864 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 175-214, 1962. Skarga, Barbara.

Paradoks Czaadajewa. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-80, 1962. Walicki, Andrzej.

Rousseau i problemy alienacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-71, 1961. Baczko, Bronisław.

Problematyka wolności w doktrynie społecznej Adama Müllera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 5-51, 1961. Kuderowicz, Zbigniew.

Polemiki osiemnastowieczne. Linguet, Holbach i ich adwersarze. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Litwin, Jakub.

Problematyka pracy w poglądach etycznych Fouriera. Studia Filozoficzne, nr 3, 73-88, 1961. Majler, Janina.

Tolerancja jako zasada moralna i postawa. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-200, 1960. Keller, Józef.

Rola dobroczynności w życiu społecznym i gospodarczym. Na przykładzie działalności dobroczynnej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 61-88, 1960. Majka, Józef.

Człowiek i społeczeństwo w filozofii politycznej J. Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 1, 107-128, 1960. Mrówczyński, Tadeusz.

Społeczność międzynarodowa w filozofii i w rzeczywistości. Znak, nr 60, 757-766, 1959. Dembiński, Ludwik.

W sprawie dróg kształtowania się światopoglądu w polskiej demokratycznej myśli społecznej połowy XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 4, 62-95, 1955. Baczko, Bronisław.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

Mably i sprzeczności wewnątrz obozu antyfeudalnego w XVIII w. Myśl Filozoficzna, nr 2, 79-103, 1955. Litwin, Jakub.

Filozoficzna i społeczna ideologia Braci Polskich. Myśl Filozoficzna, nr 1, 69-113, 1955. Ogonowski, Zbigniew.

"Poglądy filozoficzne i społeczne Edwarda Dembowskiego" w: Dembowski, Edward. Pisma. Tom 5. 3-60. Warszawa, PWN, 1955. Śladkowska, Anna.

Głos w dyskusji w sprawie liberalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 213-239, 1954. Baczko, Bronisław.

Kosmopolityzm katolickiej doktryny prawno-politycznej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 226-267, 1954. Maneli, Mieczysław.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.

[Rec. Popper, Karl The Open Society and Its Enemies]. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 17-21, 1948. Znamierowski, Czesław.