INDEKS TEMATYCZNY

marksizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Poglądy filozoficzne José Carlosa Mariátegui. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-79, 1990. Górski, Eugeniusz.

O zniesieniu teorii alienacji. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 245-253, 1989. Kochan, Ewa i Kochan, Jerzy.

Pomiędzy uniwersalizmem a totalizmem. Filozofia marksistowska wobec zagadnień duchowego wnętrza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-199, 1989. Lorenc, Włodzimierz.

Między ideologią a nauką - dylemat filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 45-59, 1989. Tanalski, Dionizy.

Spór o istotę pracy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 47-55, 1989. Tischner, Józef.

Marksistowska teoria wartości. Studia Filozoficzne, nr 12, 17-26, 1988. Borowski, Henryk.

Rola edukacji filozoficznej w socjalizmie. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-166, 1988. Cieniawa, Stanisław.

Poznawanie tradycji polskiej myśli marksistowskiej - neohumanizm lat trzydziestych i jego ideowe odmiany. Studia Filozoficzne, nr 12, 85-93, 1988. Głombik, Czesław.

Ontologia marksistowska i pojęcie praktyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-119, 1988. Paradowska, Wiera.

Filozofia formacji socjalistycznej in statu nascendi. Studia Filozoficzne, nr 10, 95-113, 1988. Płużański, Tadeusz.

"Nauka i socjalizm". [Rec. serii książkowej, Poznań, KAW]. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-165, 1988. Sieradzki, Maciej.

Problem światopoglądu kultury socjalistycznej. (Zarys tematu). Studia Filozoficzne, nr 4, 3-11, 1988. Tanalski, Dionizy.

Filozofia Henryka Kamieńskiego istotnym źródłem marksizmu w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 105-120, 1988. Żuraw, Józef.

Innowacja i tradycja w refleksji klasyków marksizmu nad zjawiskiem narodowym. Studia Filozoficzne, nr 4, 23-39, 1987. Bębenek, Marian.

Kategoria społeczeństwa obywatelskiego u Gramsciego i jej recepcja. Studia Filozoficzne, nr 9, 97-110, 1987. Górski, Eugeniusz.

Powstanie i ewolucja myśli marksistowskiej w Ameryce Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 59-75, 1987. Górski, Eugeniusz.

Adolfo Sánchez Vázquez i marksizm współczesny. [Rec. Praxis y filosofía : ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. González, Juliana y Pereyra, Carlos y Lozano, Gabriel Vargas (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-189, 1987. Górski, Eugeniusz.

Nowe teoretyczne pismo marksistowskie. [Rec. Actuel Marx, 1987]. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1987. Krzemień-Ojak, Sław.

Schelling jako prekursor filozofii marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 11, 157-171, 1987. Lorenc, Włodzimierz.

U źródeł wartości ludzkich. (Wprowadzenie do marksistowskiego personalizmu). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-15, 1987. Płużański, Tadeusz.

Myśl filozoficzna drugiej połowy XIX wieku a marksizm. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 237-243, 1987. Sarnowski, Stefan.

Sztuka jako ideologia. (Próba rekonstrukcji filozoficznych przesłanek estetyki A. Bogdanowa). Studia Filozoficzne, nr 1, 121-135, 1987. Szkołut, Tadeusz.

Własność - podstawowy stosunek produkcji czy całokształt stosunków produkcji? Studia Filozoficzne, nr 5, 17-32, 1987. Tittenbrun, Jacek.

Polskie inspiracje dla twórców marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-164, 1987. Żuraw, Józef.

Kultura a wartości. Studia Filozoficzne, nr 10, 33-48, 1986. Borowski, Henryk.

Marksizm w USA i problem demokracji. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 89-95, 1986. Hampsch, George.

Filozofia marksistowska w Bułgarii. Studia Filozoficzne, nr 4, 212-218, 1986. Jedynak, Stanisław.

Wokół sporu o przedmiot i strukturę filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-179, 1986. Lorenc, Włodzimierz.

Człowiek i jego uspołecznienie w teorii Edwarda Abramowskiego. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 147-164, 1986. Ogrodziński, Piotr.

"Szkoła Dellavolpijska" w marksizmie włoskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 77-87, 1986. Ponikowski, Bogusław.

Psychoanaliza i marksizm w "Ekonomii seksualnej" W. Reicha. [Rec. Cohen, Ira H. Ideology and Unconsciousness: Reich, Freud and Marx]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 199-203, 1986. Rudzińska, Krystyna.

Lukács - marksizm jako filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-15, 1986. Siemek, Marek J.

Lucien Sève'a koncepcja związku filozofii i polityki (na tle tendencji w materializmie francuskim). Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 133-140, 1986. Sikora, Jan.

Marksowska opcja humanistyczna w dzisiejszej walce światopoglądów. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 35-40, 1986. Thom, Martina.

Marksizm jako fundament filozoficznych koncepcji nauki (na przykładzie ontologii bytu społecznego G. Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 11, 59-70, 1986. Tuchańska, Barbara.

Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej. Część I. Teoria moralności socjalistycznej w podręczniku "Etyka". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 129-144, 1985. Ślipko, Tadeusz.
Część II. Teoria moralności socjalistycznej w publikacjach lat 1974-1984. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 115-157, 1986.

Dogmat i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 79-84, 1985. Aleksandrowicz, Dariusz.

Zrozumieć Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 91-105, 1985. Jasiński, Bogusław.

Kazimierz Kelles-Krauz: woluntaryzm a ortodoksja w marksizmie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 169-181, 1985. Mackiewicz, Witold.

Syndrom współczesnego amarksizmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 63-77, 1985. Mendelski, Tadeusz.

Hegel a współczesny marksizm włoski (niektóre problemy historii i teorii). Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 111-119, 1985. Preve, Costanzo.

Filozoficzna systematyzacja doktryn prawa naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 161-178, 1985. Tokarczyk, Roman.

Historia i metafizyka. Antynomie Stanisława Brzozowskiego i Simone Weil. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-184, 1985. Zychowicz, Jacek.

Podstawowe tendencje XVII Kongresu. [Montreal 1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 57-68, 1984. Borgosz, Józef.

Marksizm a współczesne nauki przyrodnicze. [Rec. Aleksiejew, P. W. Nauka i mirowozzrienije. Sojuz marksistskoj fiłosofii i jestiestwoznanija]. Studia Filozoficzne, nr 8, 191-195, 1984. Butryn, Stanisław.

O marksizmie Karla Korscha. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-142, 1984. Dobieszewski, Janusz.

Kultura a "obiektywne" stosunki społeczno-ekonomiczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-103, 1984. Kmita, Jerzy.

Marksizm po oksfordzku. [Rec. Callinicos, Alex. Marxism and Philosophy]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 166-171, 1984. Małuszyński, Wojciech.

Wybrane problemy filozofii wartości. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-152, 1984. Marczuk, Stanisław.

Dwa stanowiska w sporze o aktualność filozofii Hegla. [Polemika z: Siemek, Marek J. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Aleksandrowicz, Dariusz. Filozoficzne założenia Lukácsa teorii wiedzy]. Studia Filozoficzne, nr 8, 177-190, 1984. Szlachcic, Krzysztof.

Rozumienie zjawiska nierówności społecznej w marksistowskim nurcie polskiej myśli społecznej lat 1884-1939. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-156, 1984. Walosik, Jerzy.

Tezy o Andrzeju Nowickim. (W dziesięciolecie marksistowskiej teorii spotkań). Studia Filozoficzne, nr 10, 179-180, 1984. Wieczorek, Krzysztof.

Innowacje jako przedmiot badań naukowych. (O marksistowską innowatykę). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 87-96, 1983. Gryko, Czesław.

Filozofia i proletariat. Marksowska idea komunizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 15-26, 1983. Hempoliński, Michał.

Historia nauki i jej racjonalna rekonstrukcja. (Empirystyczno-historyczne i racjonalistyczne ujęcie rozwoju nauki). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 154-164, 1983. Krajewski. Władysław.

Samowiedza marksizmu. (Bibliografia adnotowana). Colloquia Communia, nr 2(7), 135-145, 1983. Łazarski, Aleksander i Ross, Wiktor.

Uwagi o istocie marksizmu. (Na marginesie rozważań M. Horkheimera). Colloquia Communia, nr 2(7), 75-85, 1983. Łoziński, Jerzy.

Marksizm a współczesność. [Sprawozdanie z zebrania dyskusyjnego 28.06.1982, Instytut Filozofii UW]. Studia Filozoficzne, nr 3, 225-231, 1983. Mackiewicz, Witold.

O podstawowym zagadnieniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-195, 1983. Miś, Andrzej.

Karol Marks i marksologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-158, 1983. Ochocki, Kazimierz.

Od wartości przedmiotowej do podmiotowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-143, 1983. Płużański, Tadeusz.

Studia nad Marksem we współczesnym marksizmie włoskim. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-183, 1983. Ponikowski, Bogusław.

O społecznych uwarunkowaniach świadomości. Studia Filozoficzne, nr 10, 51-62, 1983. Poprzeczko, Jacek.

Kontrowersje filozoficzne na łamach "Myśli Współczesnej" w latach 1946-1948. Studia Filozoficzne, nr 7, 145-168, 1983. Sadziński, Eugeniusz.

Marksizm dzisiaj. Znaczenie marksowskiej teorii alienacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-13, 1983. Schaff, Adam.

Idea racjonalności działań ludzkich w marksizmie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 315-320, 1983. Tuchańska, Barbara.

W imię rozumu? Marksizm, racjonalizm, irracjonalizm. Pluta, Roman (tłum.). Colloquia Communia, nr 5, 80-103, 1982. Balibar, Etienne.

Ze studiów nad ontologicznymi podstawami twórczości. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 127-147, 1982. Jasiński, Bogusław.

Wzajemne relacje dialektyki, logiki i teorii poznania a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 45-63, 1982. Lorenc, Włodzimierz.

Kilka uwag o marksistach i marksizmach. [Polemika z: Tittenbrun, Jacek. "Nie jestem marksistą"]. Studia Filozoficzne, 9-10, 143-146, 1982. Mucha, Janusz.

Praca, komunikacja, defetyszyzacja. (Ku Marksowskiej koncepcji pracy artystycznej). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 17-44, 1982. Owczarek, Bogdan.

"Au nom de la raison?" E. Balibara. Colloquia Communia, nr 5, 104-112, 1982. Pluta, Roman.

Filozofia a ekonomia polityczna w marksizmie. Weryfikacja idei socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 3-15, 1982. Rudziński, Roman.

Wprowadzenie do marksistowskich historyzmów. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-29, 1982. Ślęczka, Kazimierz.

Polsko-niemieckie konfrontacje metodologiczne. [Sprawozdanie z sympozjum 23-26.09.1980]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-184, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

Marksizm a filozofia sprawiedliwości: perswazyjna definicja sprawiedliwości a praktyka społeczna. Etyka, nr 19, 7-19, 1981. Jankowska, Anna.

Marksizm a filozofia. [Polemika z: Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 147-154, 1981. Jasiński, Bogusław.

W sprawie historyzmu. (Polemika z art. A. Czermaka, Historyzm w naukach społecznych, "Studia Filozoficzne" 1980, nr 4). Studia Filozoficzne, nr 4, 167-172, 1981. Kapralski, Sławomir.

Heglowska kategoria kultury i jej interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-167, 1981. Karkowski, Czesław.

Byt i świadomość - trzy interpretacje wzajemnych zależności. Studia Filozoficzne, nr 3, 35-49, 1981. Miś, Andrzej.

Hic rhodus… W kręgu "świadomości uczciwej". Studia Filozoficzne, nr 12, 107-116, 1981. Ochocki, Aleksander.

Dialektyka i marksizm w filozofii Galvanno Della Volpego. Studia Filozoficzne, nr 6, 87-99, 1981. Ponikowski, Bogusław.

Marksizm Stalina. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-33, 1981. Rainko, Stanisław.

Historyzm w naukach społecznych. (Rekonstrukcja i interpretacja marksowskiego historyzmu). Studia Filozoficzne, nr 4, 51-63, 1980. Czermak, Antoni.

O wartości poznania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 4, 89-103, 1980. Dziamski, Seweryn.

Próba systemowego ujęcia podstawowych zagadnień filozofii marksistowskiej (“Zur ontologie des gesellschaftlichen seins" György Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 6, 59-71, 1980. Jasiński, Bogusław.

Refleksje na temat sporu marksistów o historyzm i jego rozumienie. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-49, 1980. Ładosz, Jarosław.

"Neomarksizm" - geneza i współczesne interpretacje. Studia Filozoficzne, nr 12, 97-111, 1980. Malinowski, Antoni.

Wolność i determinizm w antropologii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 5-19, 1980. Panasiuk, Ryszard.

Myśl filozoficzna radzieckiego Tadżykistanu. Studia Filozoficzne, nr 11, 181-186, 1980. Pędziwiatr, Maria.

Spory o historyzm wśród marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-88, 1980. Ponikowski, Bogusław.

Przesłanki i konsekwencje cyklicznej koncepcji rozwoju. Studia Filozoficzne, nr 7, 65-77, 1980. Puszko-Miś, Hanna.

Hegel i Lukács. Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 47-57, 1980. Siemek, Marek.
Lukács i Hegel: Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (II). Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1980.

Uwagi o marksistowskiej teorii i krytyce literackiej. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-156, 1980. Stasiński, Maciej.

Praxizm: pojęcie bytu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 21-37, 1980. Tuchańska, Barbara.

O pewnych osobliwościach polskiej myśli marksistowskiej przed 1918 r. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-24, 1980. Walicki, Andrzej.

Problematyka pozoru w filozoficznej tradycji marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 55-67, 1980. Żukrowska, Aleksandra.

Róża Luksemburg. (W sześćdziesięciolecie śmierci). Studia Filozoficzne, nr 5, 53-65, 1979. Dziamski, Seweryn.

V Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Marksistów. Sprawozdanie. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-22, 1979. Jachowicz, Jerzy.

Uwagi o ontologii. Ontologia a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-128, 1979. Jaworski, Wit.

Marksistowska filozofia kultury w Polsce do 1939 roku. (Zarys problematyki). Studia Filozoficzne, nr 7, 75-90, 1979. Kaczocha, Włodzimierz.

Pewne refleksje o "marksizmie nieobiegowym". [Polemika z: Nowak, Leszek. U podstaw dialektyki Marksowskiej: próba interpretacji kategorialnej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-75, 1979. Kozakiewicz, Helena.

W ramach sporu o "Geschichte Und Klassenbewusstsein". [Polemika z: Ślęczka, Kazimierz. Dialektyka procesu rewolucji: "Geschichte Und Klassenbewusstsein"]. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-110, 1979. Lorenc, Włodzimierz.

György Lukács i problemy filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-105, 1979. Lorenc, Włodzimierz.

Sprawozdanie. [Z V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Marksistów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 129-133, 1979. Magala, Sławomir.

Na Zachodzie zmiany. [Rec. Western Marxism. A Critical Reader]. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1979. Magala, Sławomir.

Przyczynek do analizy idei postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 27-36, 1979. Opara, Stefan.

Marksizm a współczesna myśl burżuazyjna. (Problemy badawcze i dydaktyczne). Studia Filozoficzne, nr 5, 41-52, 1979. Panasiuk, Ryszard.

Antropogeneza. Studia Filozoficzne, nr 7, 123-127, 1979. Płużański, Tadeusz.

Teoria i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 3, 71-88, 1979. Rudziński, Roman.

Rola procesu pracy w ontycznym zróżnicowaniu istnienia. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-82, 1979. Stolarczyk, Zofia.

Krytyka teorii II Międzynarodówki. Lenin - Gramsci - Lukács. Studia Filozoficzne, nr 7, 87-99, 1978. Borkowska, Judyta.

Młodość - "twórczość" - "ortodoksja". Studia Filozoficzne, nr 1, 123-129, 1978. Botwina, Ryszard.

Marksistowska koncepcja filozofii. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-144, 1978. Cackowski, Zdzisław.

Nauka i filozofia w poglądach polskich marksistów okresu międzywojennego. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-126, 1978. Dziamski, Seweryn.

O obiektywnym charakterze wartości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 215-217, 1978. Dziamski, Seweryn.

Głos w kwestii społecznych warunków twórczości. Studia Filozoficzne, nr 1, 131-136, 1978. Krakowiak, Józef L.

Młodość i twórczość. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1978. Kuczyński, Janusz.

Interpretować i zmieniać. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-83, 1978. Mackiewicz, Witold.

Szkoła frankfurcka a marksizm (1942-1976). Studia Filozoficzne, nr 5, 87-111, 1978. Malinowski, Antoni.

Człowiek i kosmos w ujęciu marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 225-229, 1978. Panasiuk, Ryszard.

Marksistowskie teorie twórczości. (Głos moderatora sekcji "Marksistowskie teorie twórczości"). Studia Filozoficzne, nr 1, 53-62, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Rzeczywistość i legenda "Gechichte Und Klassenbewusstsein". Studia Filozoficzne, nr 2, 3-25, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Kilka uwag o pojęciu marksistowskiego aktywizmu (próba konceptualizacji). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 63-81, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Poznanie a materialne warunki życia społecznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 5-15, 1977. Cackowski, Zdzisław.

Historia myśli marksistowskiej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 6, 55-68, 1977. Dziamski, Seweryn.

Kategoria praktyki w refleksji filozoficznej Stefana Rudniańskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-196, 1977. Grądkowski, Waldemar Filip.

Dialektyka bytu i fetysze świadomości. Studia Filozoficzne, nr 1, 15-28, 1977. Kopel, Jerzy.

Dewey a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-162, 1977. Łojewska, Izabella Maria.

Recepcja marksizmu w "krytycznej teorii społeczeństwa" lat trzydziestych. Studia Filozoficzne, nr 10, 131-149, 1977. Malinowski, Antoni.

Pierwsze radzieckie marksistowskie teorie psychologiczne. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-185, 1977. Martyna, Witold.

Marksizm Juliana Baltazara Marchlewskiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1977. Michta, Norbert.

O wartościach, humanizmie i innych sprawach spornych. [Polemika z: Ziemba, Zdzisław. W odpowiedzi Leszkowi Nowakowi; Puszko, Hanna. Jak rozwijać marksistowską aksjologię. Na marginesie książki L. Nowaka "U podstaw marksistowskiej aksjologii"]. Etyka, t. 15, 205-218, 1977. Nowak, Leszek.

Od materializmu kontemplacyjnego do materialistycznej "filozofii praktyki". (Rozważania wokół I tezy Marksa o Feuerbachu). Studia Filozoficzne, nr 10, 117-129, 1977. Synowiecki, Adam.

O marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego - nieco inaczej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-93, 1977. Sztompka, Piotr.

O statusie momentu filozoficznego. Chełstowski, Bogdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 127-141, 1977. Texier, Jacques.

W odpowiedzi Leszkowi Nowakowi. [Polemika z: Nowak, Leszek. Odpowiedź Zdzisławowi Ziembie]. Etyka, t. 15, 199-204, 1977. Ziemba, Zdzisław.

Problem religii w pismach K. Marksa i F. Engelsa. Znak, nr 280, 1161-1168, 1977. Życiński, Józef.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska. Stosunek KPCh do filozofii klasycznej i jego historyczne uwarunkowania. Studia Filozoficzne, nr 6, 35-65, 1976. Gawlikowski, Krzysztof.

Spór o etykę normatywną marksizmu. [Rec. Fritzhand, Marek. O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej]. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-223, 1976. Jankowski, Henryk.

O "ortodoksyjnym" marksizmie. Studia Filozoficzne, nr 12, 17-23, 1976. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Młodość i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 8, 174-179, 1976. Kuczyński, Janusz.

Kilka uwag na marginesie artykulu D. M. Rasmussena "The Marxist Critique of Phenomenology". Studia Filozoficzne, nr 1, 71-76, 1976. Łoziński, Jerzy.

Problemy teorii i historii marksizmu w czerwonej serii "Aut Aut". [Rec. 1974-1975]. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1976. Nowicki, Andrzej.

Marksizm a teoria osobowości. Znak, nr 263, 651-668, 1976. Tischner, Józef.

Orientacja strukturalno-semiologiczna w humanistyce a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 6, 93-114, 1975. Aleksandrowicz, Dariusz.

Prawo i teoria. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-80, 1975. Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Łastowski, Krzysztof; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek.

Uwagi o "Elementach marksistowskiej metodologii humanistyki". Studia Filozoficzne, nr 1, 67-77, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Ideologia a nauka. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-12, 1975. Kasprzyk, Leszek.

Kto upraszcza marksizm? [Polemika z: Mendelski, Tadeusz]. Studia Filozoficzne, nr 8, 121-125, 1975. Kmita, Jerzy.

Filozofia w procesie współtworzenia socjalistycznej Polski i zadania naszych czasopism. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-21, 1975. Kuczyński, Janusz.

Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975. Ładosz, Jarosław.

Marksizm a egzystencjalizm. [Rec. Strielcowa, Galina. Kritika egzystencjalistskoj koncepciji dialektiki]. Studia Filozoficzne, nr 9, 169-173, 1975. Miś, Andrzej.

Odpowiedź Zdzisławowi Ziembie. [Polemika z: Ziemba, Zdzisław. Wartość podmiotu społecznego]. Etyka, t. 14, 289-307, 1975. Nowak, Leszek.

Marksizm a fenomenologia we współczesnej filozofii włoskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-48, 1975. Nowicki, Andrzej.

Spór o György Lukacsa. Studia Filozoficzne, nr 8, 99-105, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Uwagi o "Studiach Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 91-96, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Althusser i marksizm. Studia Filozoficzne, nr 7, 43-57, 1975. Ponikowski, Bogusław.

II ogólnopolskie spotkanie młodych marksistów. [Sprawozdanie]. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-26, 1975. Rosa, Ryszard.

Kategorie ontologii a marksowska zasada abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 12, 13-28, 1975. Synowiecki, Adam.

O marksistowskim zaangażowaniu nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 53-79, 1975. Sztompka, Piotr.

Wartości podmiotu społecznego. [Polemika z: Nowak, Leszek. U podstaw marksistowskiej aksjologii]. Etyka, t. 14, 269-288, 1975. Ziemba, Zdzisław.

Marksistowska krytyka fenomenologii a filozofia Romana Ingardena. [Sprawozdanie z konferencji w Jadwisinie, 19-22.06.1975]. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-14, 1975.

"Świadome kierownictwo" i "żywiołowość". Nowicki, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 7-16, 1974. Badaloni, Nicola.

II sympozjum naukowe w Ohrid (Jugosławia) na temat "Marksizm dzisiaj". Studia Filozoficzne, nr 2, 67-70, 1974. Denkowski, Denko.

Empiria historyczna a integralność teorii. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 29-40, 1974. Forni, Enrico.

Kategoria alienacji w filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 9, 113-120, 1974. Jaroszewski, Tadeusz M.

Dialektyka możliwości i rzeczywistości. (Przyczynek do ontologii marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 1, 73-92, 1974. Jedynak, Stanisław.

Marksizm a empiryzm. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-23, 1974. Kmita, Jerzy i Ławniczak, Włodzimierz.

Rola filozofii w tworzeniu teorii wychowania. Studia Filozoficzne, nr 10, 93-104, 1974. Legowicz, Jan.

Tradycyjne podziały nauk filozoficznych a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 87-106, 1974. Ładosz, Jarosław.

Stanisław Brzozowski: filozoficzne uzasadnienie twórczości. Studia Filozoficzne, nr 8, 53-68, 1974. Mackiewicz, Witold.

Heglowska "Dialektyka świadomości" a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-127, 1974. Markiewicz, Barbara.

Marksizm spopperyzowany. [Polemika z: Nowak, Leszek]. Studia Filozoficzne, nr 7, 163-190, 1974. Mendelski, Tadeusz.

O naturze dialektyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1974. Nowak, Leszek.

Istota - idealizacja - praktyka. Próba całościowej rekonstrukcji marksistowskiej koncepcji nauki. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-81, 1974. Nowak, Leszek.

Przeciwko redukcji marksizmu do filozofii. [Rec. Vacca, Giuseppe. Marxismo e analisi sociale. Lukàcs o Korsch?. Scienza, Stato e critica di classe]. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-156, 1974. Nowicki, Andrzej.

Współczesna jugosłowiańska filozofia marksistowska a nauki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-66, 1974. Pisarek, Henryk.

Niektóre aspekty marksistowskiej kategorii potrzeby. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-147, 1974. Poliński, Daniel.

"Critica Marxista (1971-1973). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 6, 133-150, 1974. Ponikowski, Bogusław.

Kostasa Axelosa koncepcja "postmarksizmu". Studia Filozoficzne, nr 1, 163-172, 1974. Puszko, Hanna.

Marksizm a tradycja hermeneutyczna. Studia Filozoficzne, nr 11, 69-86, 1974. Siemek, Marek J.

Logika Hegla jako dialektyczny "moment przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-23, 1974. Synowiecki, Adam.
Logika Hegla jako dialektyczny "model przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (II). Studia Filozoficzne, nr 10, 25-37, 1974.

Marksizm a "krytyczna teoria" Maxa Horkheimera. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-71, 1974. Wendland, Zbigniew.

Klasyczna ekonomia polityczna jako jedno ze źródeł marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 195-205, 1974. Żurawicki, Seweryn.

Angeli Davis droga do marksizmu. (Szkic Biograficzny). Studia Filozoficzne, nr 10, 107-127, 1973. Borgosz, Józef.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (I). Przyczyny żywotności klasycznej filozofii chińskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-45, 1973. Gawlikowski, Krzysztof.
Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (II). Tradycyjne koncepcje praktyczno-społeczne (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-38, 1973.

Humanizm a marksistowska teoria społeczeństwa. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 119-134, 1973. Michalik, Mieczysław.

Współczesna filozofia burżuazyjna jako przedmiot badań. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 47-59, 1973. Mitrochin, L. N.

Idea humanizmu socjalistycznego w pismach pierwszych marksistów polskich nurtu "socjalrewolucyjnego". Studia Filozoficzne, nr 3, 119-144, 1973. Modzelewski, Edward.

Wartość - idealizacja - wartościowanie. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-163, 1973. Nowak, Leszek.

Wymiary praktyki. (Na marginesie książki St. Rainki "Rola podmiotu w poznaniu"). Studia Filozoficzne, nr 10, 129-135, 1973. Nowak, Leszek.

Z dziejów dialektyki marksistowskiej. (Historia i współczesność). Studia Filozoficzne, nr 6, 113-127, 1973. Ochocki, Kazimierz.

Paul Lafargue: proces historyczny i realizacja ideału. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 17-36, 1973. Panasiuk, Ryszard.

Metodologia filozofii w aspekcie logicznym. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-139, 1973. Rainko, Stanisław.

W sprawie praktyki: odpowiedź Leszkowi Nowakowi. Studia Filozoficzne, nr 10, 137-149, 1973. Rainko, Stanisław.

Konfucjanizm i marksizm w historii i kulturze Wietnamu. Guranowski, Jan (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 5-41, 1973. Vien, Nguyen Khac.

Marksistowska kategoria rzeczywistości a humanistyka. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 46-58, 1972. Dziamski, Seweryn.

Spartacus Yearbook - rocznik marksistów z USA. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-178, 1972. Jedynak, Stanisław.

Posłowie. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-252, 1972. Kmita, Jerzy.

Marksizm a L. Feuerbach (I). L. Feuerbach: antropologia i filozofia religii. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 35-48, 1972. Kozłowski, Roman.
Marksizm a L. Feuerbach (II). Marks i Engels o filozofii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 260-272, 1972.

György Lukácsa krytyka rozumu mieszczańskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 109-123, 1972. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Marksizm a analiza genetyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-132, 1972. Mejbaum, Wacław.

Czas - filozofia - nauka. Jak robić marksistowską teorię poznania? Studia Filozoficzne, nr 6, 97-110, 1972. Mejbaum, Wacław.

Filozofia marksistowska a walka o pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 88-90, 1972. Ochocki, Kazimierz.

Spór o György Lukácsa. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 95-104, 1972. Ochocki, Kazimierz.

Marksizm a niektóre kontrowersje. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 180-203, 1972. Sowa, Ewa.

Struktura filozofii marksistowskiej. [Głos w dyskusji]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 102-121, 1971. Tanalski, Dionizy.

Aktywistyczna koncepcja procesu dziejowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 122-135, 1972. Topolski, Jerzy.

Władza a władza polityczna (państwo). Analiza pojęć. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-86, 1971. Cackowski, Zdzisław.

Podział wykładu filozofii i podział filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-197, 1971. Cieniawa, Stanisław.

Wykład filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-177, 1971. Dyoniziak, Ryszard.

Filozofia marksistowska w wykładzie akademickim. Studia Filozoficzne, nr 2, 178-188, 1971. Głombik, Czesław.

O marksizm epoki budowania komunizmu. Sytuacja filozofii, jej koncepcje i zadania. Studia Filozoficzne, nr 4, 137-152, 1971. Kuczyński, Janusz.

Blaski i cienie nowych programów marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego oraz ich realizacje. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-229, 1971. Lebiedziński, Włodzimierz.

O nauczaniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-176, 1971. Lipiec, Józef.

Myśl marksistowska za oceanem. [Rec. Science & Society, t. XXXIII, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-161, 1971. Mackiewicz, Witold.

Marksizm a problem relacji między naukami doświadczalnymi a filozofią. [Polemika z: Tanalski, Dionizy. Engelsowskie pojmowanie "zmierzchu filozofii" ...]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 69-83, 1971. Opara, Stefan.

Czy zmierzch filozofii? [Polemika z: Tanalski, Dionizy. Engelsowskie pojmowanie...]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 90-105, 1971. Rudziński, Roman.

Filozofia marksistowska na wyższych uczelniach. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-166, 1971. Sowa, Ewa.

Marksistowska filozofia człowieka a problem adaptacji nowych technik. Studia Filozoficzne, nr 3, 81-106, 1970. Bańka, Józef.

O twórczy rozwój i właściwą interpretację aktualnych problemów filozofii marksistowskiej. [Rec. Magyar Filozofiai Szemle, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 261-269, 1970. Borkowska, Judyta.

Filozoficzno-teoretyczne problemy badań marksowskich. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 99-116, 1970. Dziamski, Seweryn.

Indywidualizm czy kolektywizm? Człowiek i Światopogląd, nr 2, 5-28, 1970. Fritzhand, Marek.

W sprawie programu "głównych zagadnień marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego". Studia Filozoficzne, nr 4-5, 229-241, 1970. Gordon, Mieczysław.

Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.

Krytyka "marksizmu krytycznego". [Polemika z: Szewczyk, Jan. O istocie marksowskiej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 3, 158-174, 1970. Lebiedziński, Włodzimierz.

Marksizm L. Althussera. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 70-91, 1970. Łoziński, Romuald.

Z dziejów filozofii marksistowskiej w ZSRR. [Rec. Deborin, A. M. Filozofia i polityka]. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-217, 1970. Ochocki, Kazimierz.

Uwagi o nauczaniu filozofii w szkołach wyższych. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 215-228, 1970. Synowiecki, Adam.

Marksistowska postawa badawcza. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 28-49, 1970. Szewczyk, Jan.

Uwagi na temat programu i nauczania teorii rozwoju społecznego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 242-244, 1970. Woskowski, Jan.

Marksizm w oczach jego przeciwników. [Rec. Marksismusstudien]. Studia Filozoficzne, nr 2, 194-201, 1970. Żurawicki, Seweryn.

"Twórczy" marksizm czy lewacki "radykalizm". (Na marginesie zagrzebskiego czasopisma Praxis). Studia Filozoficzne, nr 6, 103-117, 1970. Żurawicki, Seweryn.

Problemy nauczania filozofii marksistowskiej. Spotkanie w Szklarskiej Porębie. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-239, 1970. Ochocki, Aleksander i Sarnowski, Stefan.

Nauka i polityka. W sprawie uprawiania marksistowskiej teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1970. Ochocki, Aleksander.

O sytuacji w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 7-13, 1969. Dobrosielski, Marian.

Dialektyka czy struktura? [Rec. Strukturalizm a marksizm]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 141-145, 1969. Jakubowska, Janina.

Złudzenia oświeceniowe i snobizm ekspertów (teorie i wartościowania). Studia Filozoficzne, nr 1, 167-174, 1969. Jankowski, Henryk.

Marksowska kategoria "praktyki" oraz jej rola w filozofii dialektycznego materializmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-20, 1969. Jaroszewski, Tadeusz.

Materializm naturalistyczny a historyzm marksistowski. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 151-174, 1969. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Marks i Engels wobec alternatywny: jednostka - społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-46, 1969. Kuderowicz, Zbigniew.

Materializm dialektyczny. Warszawa, PZWS, 1969; wyd. 3 ANS, 1987. Ładosz, Jarosław.

Marksizm a tradycja empiryzmu i racjonalizmu. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 111-134, 1969. Ładosz, Jarosław.

Spór o pojmowanie praktyki. [Polemika z: Ładosz, Jarosław. Uwagi o pojęciu praktyki w filozofii marksistowskiej]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 59-75, 1969. Łoziński, Romuald.

Spór o scjentyzm. Refleksje nad metodą uprawiania filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-189, 1969. Majewski, Zbigniew.

Idealistyczne założenia neopozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-129, 1969. Mejbaum, Wacław.

Człowiek i świat wartości. Przyczynek do ontologicznej charakterystyki wartości. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 341-359, 1969. Michalik, Mieczysław.

Dyskusja o roli praktyki społecznej w filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 153-158, 1969. Ochocki, Kazimierz.

Humanizm i naturalizm w dziejach filozofii marksistowskiej. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 127-149, 1969. Ochocki, Kazimierz.

Uwagi o filozofii marksistowskiej (W związku z artykułem Jana Szewczyka "O istocie marksistowskiej filozofii"). Studia Filozoficzne, nr 4, 141-145, 1969. Ochocki, Kazimierz.

Praca i filozofia marksowska. Uwagi o artykule Szewczyka: "O istocie marksowskiej filozofii". Studia Filozoficzne, nr 2, 145-151, 1969. Rainko, Stanisław.

Marksizm a praca [Polemika z: Szewczyk, Jan. O istocie marksowskiej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 4, 135-139, 1969. Sowa, Ewa.

O metodologicznych podstawach marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 79-94, 1969. Synowiecki, Adam.

O istocie marksowskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-132, 1969. Szewczyk, Jan.

Filozofia i polityka. [Rec. Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1969. Szewczyk, Jan.

Praktyka a światopogląd. Próba rekonstrukcji ewolucji światopoglądowej i ideowej J. Hempla. Studia Filozoficzne, nr 5, 15-47, 1969. Szmyd, Jan.

[Marksistische Philosophie - Lehrbuch. Kosing, A. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 260-262, 1969. Sztumski, Wiesław.

O metodach badania marksowskiej metodologii (W odpowiedzi prof. S. Żurawickiemu) [Polemika z: Żurawicki, Seweryn. Miejsce "Kapitału" K. Marksa w rozwoju metodologii nauk]. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-151, 1969. Topolski, Jerzy.

Kuba: teoria i praktyka współczesnej rewolucji. [Rec. Teoria y Practica. [Hawana], 1967]. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-166, 1969. Żurawicki, Leon.

W sprawie współczesnego stanu filozofii marksistowskiej [Polemika z: Szewczyk, Jan. O istocie marksowskiej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-134, 1969. Żurawicki, Seweryn.

Ontyczne wyznaczniki wolności woli ludzkiej według marksizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-20, 1968. Gogacz, Mieczysław.

Marksizm, semantyka i realizm. [Rec. Raffa, P. Avanguardia e realismo]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 177-181, 1968. Krzemień-Ojak, Sław.

Dzieje filozofii marksistowskiej w ZSRR na łamach radzieckich pism filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 181-185, 1968. Ochocki, Kazimierz.

Marksizm a emotywizm. Etyka, t. 3, 57-68, 1968. Szwarcman, K. A.

Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw. Warszawa, PWN, 1967. Kołakowski, Leszek.

Spór o rację bytu i przedmiot filozofii w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1967. Ochocki, Kazimierz.

Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Płużański, Tadeusz.

Szkice z filozofii języka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Schaff, Adam.

"Marksizm a wolność i odpowiedzialność" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 460-498. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Fritzhand, Marek.

Andréasa bibliografia Manifestu Komunistycznego. [Rec. Andréas, Bert. Le Manifeste Communiste de Marx et Engels, Histoire et Bibliographie 1848-1918. Rudzki, Jerzy (tłum.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-223, 1966. Mönke, Wolfgang.

Nowa publikacja pierwszego rozdziału "Ideologii niemieckiej". [Rec. Woprosy Fiłosofii, nr 10 i 11, 1965]. Studia Filozoficzne, nr 3, 206-209, 1966. Or., A.

Marksizm a Teilhardyzm. Studia Filozoficzne, nr 3, 101-134, 1966. Płużański, Tadeusz.

Marksizm a jednostka ludzka. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-106, 1966. Schaff, Adam.

"Marksizm współczesny i horyzonty filozofii" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 403-419. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Baczko, Bronisław.

Marksistowskie próby estetyczne we Francji. [Rec. Esthétique et littérature. La Nouvelle Critique, 1964]. Studia Estetyczne, t. 2, 388-393, 1965. Dziechcińska, Hanna.

Filozofia życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kuczyński, Janusz.

Filozofia człowieka. Wyd. 3 rozsz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Schaff, Adam.

Marksizm a jednostka ludzka. Przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1965. Schaff, Adam.

Sporu o realizm ciąg dalszy. Studia Estetyczne, t. 2, 161-177, 1965. Żółkiewski, Stefan.

Historia filozofii nowożytnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-23, 1964. Baczko, Bronisław.

O "Szkicach filozoficznych" Władysława Krajewskiego. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-179, 1964. Cackowski, Zdzisław.

Problemy i pseudoproblemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Cackowski, Zdzisław.

Etyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-11, 1964. Fritzhand, Marek.

Zagadnienie wolności woli w marksizmie. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 65-75, 1964. Gogacz, Mieczysław.

Nauka a socjalizm w ujęciu pierwszych marksistów polskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-70, 1964. Molska, Alina.

Estetyka polska w okresie dwudziestolecia. Studia Filozoficzne, nr 4, 13-40, 1964. Morawski, Stefan.

Nowa praca autora radzieckiego o kształtowaniu się marksizmu. [Rec. Ojzerman, T. I. Formirowanije fiłosofii marksizma]. Studia Filozoficze, nr 2, 158-164, 1964. Panasiuk, Ryszard.

Teoria poznania. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-6, 1964. Schaff, Adam.

"Rehabilitacja" czy krytyka naukowa? (w sprawie marksistowskiej krytyki neopozytywizmu). Studia Filozoficzne, nr 1, 55-74, 1964. Sikora, Jan.

Szkice filozoficzne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963. Krajewski, Władysław.

Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Cackowski, Zdzisław.

Poszukiwania marksizmu współczesnego. [Rec. Labriola, Antonio. Szkice o materialistycznym pojmowaniu dziejów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 240-245, 1962. Jasińska, Aleksandra.

Paul Lafargue czyli kłopoty z uczniami. [Rec. Lafargue, Paul. Pisma wybrane]. Studia Filozoficzne, nr 3, 245-250, 1962. Molska, Alina.

Filozofia "człowieka zbiorowego". [Rec. Gramsci, Antonio. Pisma wybrane]. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-239, 1962. Szacki, Jerzy.

"Metodologiczne znaczenie 'Zeszytów filozoficznych' Lenina dla rozwoju marksizmu w Polsce" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 9-107. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

O pojęciu czynnej roli intelektu. Studia Filozoficzne, nr 6, 107-130, 1960. Gordon, Mieczysław.

Wokół problemów alienacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 19-50, 1959. Baczko, Bronisław.

O stylu filozofowania Leszka Kołakowskiego tudzież o młodomarksowskiej i engelsowsko-leninowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-199, 1959. Eilstein, Helena.

Kryptoproblemy i historyzm. Studia Filozoficzne, nr 3, 76-102, 1958. Baczko, Bronisław.

O przedmiocie filozofii marksistowskiej i innych sprawach spornych. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-185, 1958. Krajewski, Władysław.

Filozoficzny aspekt procesu porozumiewania się. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-35, 1958. Schaff, Adam.

Jeszcze raz o nominalizmie [Polemika z: Kołakowski, Leszek. O łatwości rozstrzygnięcia problemu nominalizmu]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 220-225, 1957. Czerwiński, Zbigniew.

Światopogląd i życie codzienne. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1957. Kołakowski, Leszek.

Marksizm a socjologia współczesna. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-23, 1957. Wiatr, Jerzy J., Bauman, Zygmunt.

O stylu filozofowania. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-28, 1956. Baczko, Bronisław.

O przezwyciężeniu dezintegracji filozofii marksistowskiej. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 133-140, 1956. Bauman, Zygmunt.

Czy właściwa kolejność? Myśl Filozoficzna, nr 1, 114-115, 1956. Dziechciaruk, Stanisław.

Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. I). [Polemika z: Ładosz, Jarosław. O sprzecznościach logicznych i dialektycznych]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 124-149, 1956. Eilstein, Helena.
Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 116-132, 1956.

Ideologia a nauka. Myśl Filozoficzna, nr 6, 3-30, 1956. Hirszowicz, Maria.

Nie tylko o wykładach filozofii na wyższych uczelniach. Myśl Filozoficzna, nr 1, 108-114, 1956. Jaroszewski, Tadeusz.

Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjologii. Warszawa, PWN, 1956. Schaff, Adam.

Marksizm i polityka kulturalna. W związku z broszurą Adama Schaffa "Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjologii". Myśl Filozoficzna, nr 6, 31-42, 1956. Szacki, Jerzy.

W walce o dalszy rozwój filozofii marksistowskiej w Czechosłowacji. Myśl Filozoficzna, nr 2, 210-217, 1955. Bogusławski, Andrzej.

Warunki historyczne powstania marksizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 149-177, 1955. Katz, Henryk.

z: Kołakowski, Leszek. Tradycje naukowego socjalizmu i zadania marksistowskiej historiografii filozoficznej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 78-103, 1954. Baczko, Bronisław i Kołakowski, Leszek.

Marksa "Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej". W związku z nowym polskim wydaniem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 157-187, 1954. Bauman, Zygmunt.

W 40-lecie pracy Stalina "Marksizm a kwestia narodowa". Myśl Filozoficzna, nr 2, 162-196, 1953. Hochweld, Julian.

Z publikacji radzieckich w związku z pracą Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR". Myśl Filozoficzna, nr 2, 435-443, 1953. Jasińska, Aleksandra.

"O partii" Bolesława Bieruta. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-136, 1953. Litwin, Jakub.

Stalinowski wkład w filozofię marksistowską. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-85, 1953. Schaff, Adam.

W sprawie oceny poglądów filozoficznych K. Ajdukiewicza [Polemika z: Ajdukiewicz, Kazimierz. W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-223, 1953. Schaff, Adam.

O sytuacji w etyce polskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 131-162, 1952. Fritzhand, Marek.

Niektóre zagadnienia marksistowskiej teorii agrarnej w pracach Lenina. Myśl Filozoficzna, nr 3, 163-200, 1952. Zawadzki, Józef.

O prawdzie absolutnej i względnej. Myśl Współczesna, nr 1 (56), 3-42, 1951. Schaff, Adam.
O prawdzie absolutnej i względnej (II). Myśl Współczesna, nr 1 (57), 169-200, 1951.

Dzieła Stalina - szkoła myśli marksistowskiej. (Na marginesie 1-go i 2-go tomu dzieł Stalina). Myśl Współczesna, nr 11-12, 404-416, 1950. Fritzhand, Marek.

Dzieło sztuki jako wytwór historycznie określonego społeczeństwa. Myśl Współczesna, nr 4, 85-112, 1950. Morawski, Stefan.

O niektórych zagadnieniach filozoficznych w pracach J. Stalina o językoznawstwie. Myśl Współczesna, nr 11-12 (54-55), 231-249, 1950. Schaff, Adam.

Prawo retrospekcji przewrotowej Kelles-Krausa. Myśl Współczesna, nr 8-9 (39-40), 58-68, 1949. Baczko, Bronisław.

Przedmiot filozofii w świetle marksizmu. Myśl Współczesna, nr 1-2, 41-63, 1949. Schaff, Adam.

Ludwik Krzywicki a filozofia marksistowska. Myśl Współczesna, nr 8-9 (39-40), 3-28, 1949. Schaff, Adam.

Zadania estetyki radzieckiej. (Dyskusja). Projekt programu kursu: "Podstawy marksistowskiej estetyki". Lewi, Sabina (tłum.). Myśl Współczesna, nr 1-2, 100-139, 1949.

O znaczeniu marksizmu. [Polemika z: Ossowski, Stanisław. Doktryna marksistowska.... Teoretyczne zadania marksizmu]. Myśl Współczesna, nr 4, 70-94, 1948. Hochweld, Julian.

Marksizm a geografia gospodarcza. Myśl Współczesna, nr 4, 13-22, 1948. Nowakowski, Stanisław.

Na szlakach marksizmu. [Polemika z: Hochweld, J., Schaff, A.]. Myśl Współczesna, nr 8-9, 19-34, 1948. Ossowski, Stanisław.

Marksizm a tradycja kultury europejskiej. Myśl Współczesna, nr 2-3, 229-249, 1948. Schaff, Adam.

Powstanie logiki wyższej. Myśl Współczesna, nr 3, 343-367, 1947. Wudel, Witold.

[Rec. Plechanow, J. Podstawowe zagadnienia marksizmu]. Myśl Współczesna, nr 2, 281-285, 1946. Schaff, Adam.

Zasada sprzeczności w świetle logiki dialektycznej. Myśl Współczesna, nr 3-4, 328-353, 1946. Schaff, Adam.